Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen

PGD levert waardevolle bijdrage aan zorg

Het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) is een elektronisch medisch dossier dat gedurende het hele leven van de cliënt wordt opgebouwd en als bron voor gezondheidsinformatie wordt gebruikt. De informatie is afkomstig van de zorgverlener en de cliënt zelf. Een Persoonlijk Gezondheidsdossier levert een wezenlijke bijdrage aan preventie en zelfmanagement. Hetgeen nodig is om de gewenste doorbraak in de zorg te realiseren.

“Het PGD is het antwoord op de veranderende maatschappij en bijbehorende informatiestromen in de zorg van de 21e eeuw.”

Een PGD geeft de cliënt het instrument in handen om gedurende zijn hele leven gezondheids- en medische informatie te verzamelen van zichzelf en zijn dierbaren. Door het gebruik hiervan te integreren met de eigen dienstverlening, kunnen zorginstellingen de kwaliteit van de zorg verbeteren en voldoen aan de wensen van de moderne zorgconsument. Bovendien worden vele complexe koppelingen in de zorgketen overbodig door informatie rondom de cliënt te organiseren.

HealthVault

Inhoud whitepaper
In de whitepaper wordt het PGD toegelicht en enkele voordelen ervan beschreven. De volgende onderwerpen worden in het document behandeld:

  • Wat is een PGD en hoe verhoudt zich dit tot andere dossiers?
  • Welke positie neemt Microsoft in met HealthVault?
  • Hoe kunnen zorgaanbieders PGD’s inzetten?

Download de whitepaper
Lees in deze whitepaper meer over het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) en waarom de inzet ervan een waardevolle bijdrage kan leveren aan zowel cliënt als zorgaanbieder.

 

Download de whitepaper
Download