Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Over verzuim en ingebrekestelling

Claims bij verzuim en ingebrekestelling

Deze column gaat dieper in op verzuim en ingebrekestelling. Er gaat momenteel juridisch nog veel mis op het gebied van verzuim en ingebrekestelling. Dit is niet alleen bij contractspartijen zelf, maar ook bij de juridische professionals en zelfs rechters.

Bij ingebrekestelling moet er altijd goed gespecificeerd worden welke contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. Bijvoorbeeld bij gebrekkige software:

  1. Welke specificaties contractueel zijn overeengekomen
  2. Welke van die specificaties gebrekkig zijn geleverd
  3. Wat de schuldenaar moet verrichten om alsnog tot deugdelijke software te komen.

Meer te weten komen over verzuim en ingebrekestelling? Deze column gaat dieper in op claims bij beëindiging en ontbinding.

 

Download de whitepaper
Download