Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Nine Habits of Highly Effective Continuous Improvement Teams

Een continu verbeterprogramma invoeren: 9 tips

Deze whitepaper behandelt negen tips voor een zeer effectief programma voor continue verbeteringen. Continu verbeteringen doorvoeren is niet een einddoel, het is een reis. Het gaat niet om het doorlopen van een stappenplan, maar om een bepaalde cultuur. Als de hele organisatie doordrongen is van deze cultuur, zal dit resulteren in significante bedrijfswaarde. Er zijn verschillende programma’s, zoals Lean Manufacturing, Six Sigma en OEE die hierbij van waarde zijn. Maar waar moet je starten. De tips in deze whitepaper helpen bedrijven bij het opstarten van een succesvol verbeterprogramma.

Succesvolle invoering van een verbeterprogramma
Ook organisaties die hun continue verbeterprogramma naar een nieuwe hoogte willen brengen, kunnen profiteren van de tips in deze whitepaper. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

  • Het samenstellen van een multidisciplinair team
  • Specifieke en haalbare doelen formuleren
  • Accurate, real-time performance informatie
  • Analyse van de oorzaak van productieverliezen
  • Motivering van de medewerkers

Uw continue verbeterprogramma benchmarken
Een belangrijke tip die in deze whitepaper wordt gegeven is om te benchmarken met andere organisaties in dezelfde branche. Hoe doen de koplopers het? Wat ondernemen ze om successen te boeken en te behouden? Het is belangrijk om te weten waar uw organisatie staat. Het heeft geen zin om genoegen te nemen met een verbetering van het eigen resultaat als u aan alle kanten door andere organisaties wordt ingehaald. Door deel te nemen aan specifieke symposia over dit onderwerp, waar organisaties hun successen presenteren en de mogelijkheid is om te discussiëren over verbeterprogramma, kunnen deelnemers praktische ideeën opdoen die direct toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Deelnemers gaven aan dat ze door de bijeenkomst de waarde van real-time management en meetmethoden zoals OEE (Overall Equipment Effectiveness) zijn gaan inzien en hoe waardevol het was om een beeld te krijgen van de inspanningen van andere organisaties in hun branche.

Lees verder over het werken met verbeterteams en de invoering van continue verbetercycli.