Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Microsoft wil meer emotie in technologie: “The kids are not allright”

Door nieuwe technologie kunnen leerlingen veel beter dan vroeger hun vaardigheden ontwikkelen. Maar door moeheid, verveling en stress blijft ondertussen veel potentieel onbenut. 70 procent van de tijd zijn leerlingen niet bij de les, laat staan dat zij in staat zijn om nieuwe dingen te leren. Tijdens de internationale onderwijs- en technologiebeurs BETT 2019 presenteerde Microsoft-topman Anthony Salcito de onderwijsvisie van het technologiebedrijf, dat gericht is op het verbeteren van het emotionele welzijn van leerlingen. “We kunnen onmogelijk van onze leerlingen vragen om creatief te zijn als ze niet lekker in hun vel zitten.”

Als Vice President of Worldwide Education voor Microsoft is Anthony Salcito verantwoordelijk voor de wereldwijde uitvoering van Microsofts visie op het onderwijs. De topman gelooft naar eigen zeggen heilig in het ‘empoweren’ van docenten en het inspireren van leerlingen om meer te bereiken. Op zijn blog dailyedventures.com deelt hij verhalen uit het onderwijs, waarbij technologie vaak een belangrijke rol speelt. Tijdens het EdTech-event BETT 2019, onlangs in Londen, benadrukt hij het belang van het vergroten van technologische én sociale vaardigheden van leerlingen. Een opmerkelijke boodschap voor een softwarebedrijf, maar Salcito staat er naar eigen zeggen pal achter. Salcito: “De best presterende scholen voeren beleid op het gebied van het welzijn van hun leerlingen.”

Impact van technologie

De innovaties die tijdens BETT overal te zien zijn (zo’n duizend EdTech-leveranciers hebben er hun stands opgezet), beschrijft Salcito als “het fundament onder alle veranderingen om ons heen.” Tijdens zijn sessie gaat hij in op trends als Mixed en Virtual Reality, maar ook de impact van Artificial Intelligence komt voorbij. De keynote wordt zelfs live vertaald door een AI-bot, in meer dan zestig talen, iets wat – op enkele schoonheidsfoutjes na – in het Nederlands zeer soepel verloopt. Maar het accent ligt tijdens de sessie niet op de technologie zelf. Liever spreekt Salcito over het maken van verbindingen en het omarmen van de menselijke factor in het meer en meer technologische onderwijsproces. “Technologie stelt ons in staat mens te zijn en onze talenten te benutten.”

Om dit laatste te onderstrepen nodigt hij een 15-jarige Canadese scholiere uit op het podium. Het meisje, Shagun Maheshwari, spreekt over het grote potentieel van AI om medische vraagstukken op te lossen. In slechts vier maanden bouwde zij een eigen AI-model dat machine learning toepast om genpatronen in het menselijke lichaam op te sporen die kanker veroorzaken. Hoewel Microsoft als sponsor van de studie een belangrijke rol heeft gespeeld, is het vooral de wil en het talent van de scholiere zelf die ertoe heeft geleid dat ze een moeilijk probleem wist op te lossen en als tiener impact heeft op belangrijke maatschappelijke kwesties. Salcito is zeer onder de indruk. “De passie die we met technologie kunnen losmaken bij leerlingen is ongelooflijk”, aldus Salcito.

Emotionele crisis in het onderwijs

En inderdaad, het verhaal van Maheshwari is inspirerend, maar tegelijkertijd heeft de komst van technologie een belangrijk probleem in de klas nog altijd niet opgelost. School is voor leerlingen namelijk een emotionele achtbaan. Tijdens de Microsoft-keynote is Dr. Marc Brackett aanwezig, directeur van het Yale Center for Emotional Intelligence. Hij presenteert onderzoek van de Universiteit van Yale onder 45.000 leerlingen in het Amerikaanse voortgezet onderwijs, waaruit naar voren komt dat zij gemiddeld 70 procent van hun tijd drie emoties beleven: moeheid, verveling en stress. De gevolgen hiervan zijn ernstig: omdat het emotiesysteem geldt als de ‘poortwachter’ voor de cognitieve vermogens, betekent dit dat leerlingen meestal niet bij de les zijn. Hun brein is bezig met overleven, niet met leren. En niet alleen scholieren, ook docenten ervaren negatieve emoties, vooral door een slecht werkklimaat en een slechte relatie met leerlingen. Frustratie is bij hen de meest ervaren emotie. Het gevolg: depressies, angstklachten, uitval door gezondheidsproblemen maar ook lagere cijfers voor leerlingen. Stress blijkt namelijk van grote invloed te zijn op hoe docenten werk van scholieren beoordelen.

In de VS gaat het niet goed met de emotionele gezondheid van leerlingen. De groei van het aantal diagnoses ‘depressie’ gaat onder tieners veel sneller dan in elke andere leeftijdsgroep en dit heeft een negatief effect op hun leerprestaties en potentieel. “The kids are not allright”, stelt Barbara Holzapfel, general manager voor Microsoft Education, tijdens BETT 2019. Een verontrustende trend. Sinds 2011 is depressie de belangrijkste reden voor schooluitval in de VS. “We kunnen onmogelijk van leerlingen verwachten dat ze creatief zijn als ze emotioneel niet goed in hun vel zitten.” Niet alleen in de VS, maar overal ter wereld erkennen scholen dit. In vijftien landen, waaronder Nederland, deed Microsoft onderzoek naar het beleid van scholen op het gebied van sociaal-intelligente vaardigheden. 80 procent van de scholen gaf aan dat zij het welzijn van leerlingen als bepalend zien voor leerprestaties en communicatievaardigheden.

Zorgen voor positieve leerervaringen

Tegelijkertijd merkt Holzapfel op dat het onderwijs niet bijzonder snel beweegt in het prioriteren van het welzijn van hun leerlingen. Wereldwijd heeft 53 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs een beleid op dit gebied. Wat opvalt is dat Europa achterblijft, met slechts 39 procent van de scholen. Ter vergelijking: in Zuid-Amerika geldt dit voor 65 procent van de scholen. Omdat het aantal wetenschappelijke successen in dit werelddeel ook veel sneller toeneemt, vraagt Holzapfel zich hardop af of hier misschien wel sprake is van een correlatie. “Maar in ieder geval moeten we zorgen voor meer positieve sociale en cognitieve leerervaringen. “Deze geven leerlingen een voldaan gevoel over hun prestaties, maar ook het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap.”

De best presterende scholen hebben iets met elkaar gemeen: gemiddeld hebben zij 40 tot 60 procent vaker een formeel beleid opgesteld rondom het welzijn van leerlingen. Ook zijn zij in staat dit te meten en te monitoren. Bij de scholen waar leerlingen beter presteren zijn er ook aanmerkelijk meer initiatieven gaande om de onderlinge betrokkenheid te vergroten, leerlingen inspraak te geven en er is vaker een schoolbrede aanpak voor hun professionele ontwikkeling. Maar ook deze scholen ervaren obstakels bij het verbeteren van het emotionele welzijn van leerlingen. 64 procent van de scholen maakt melding van een gebrek aan middelen en tijd om tot meer ondersteuning te komen.

Systematische aanpak voor emotionele intelligentie

Dit is waarom Microsoft inzet op een meer systematische aanpak om de Emotionele Intelligentie (EI) van leerlingen te verbeteren. Technologische leermiddelen spelen hierbij een grote rol. Zo is voor in het klaslokaal een ‘mood meter’ ontwikkeld (www.moodmeterapp.com) en zijn aspecten die het welzijn verhogen nadrukkelijk aanwezig in Microsoft-oplossingen voor het onderwijs. Salcito: “Iets wat vrijwel elke school erkent is dat vooral technologie die leerlingen dingen vanuit het perspectief van anderen kan laten zien en waarbij ze kunnen samenwerken, het leerlingenwelzijn verbetert. Maar onze belangrijkste boodschap is dat EI een ‘real skill’ is, geen ‘soft skill’. En het is nooit te vroeg of te laat om werk van EI te maken, maar een systematische aanpak geeft wel de beste resultaten voor het onderwijs.”

Deze blog is afkomstig van ICTheek, het inspiratieplatform voor professionals in het onderwijs.