Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Machine learning toegankelijk uitgelegd

Lerende machines helpen ons al dagelijks

Is machine learning sciencefiction? Nee hoor, we worden al dagelijks geholpen dankzij slimme algoritmes. Zoekmachines filteren op resultaten die ons echt interesseren en social media schotelen ons nieuws en advertenties voor op basis van ons gedrag. Maar ook het spamfilter dat je inbox vrijwaart van oplichtingsmails, het zijn allemaal voorbeelden van machine learning.

Machine learning, hoe werkt dat?

Machines leren door patronen in data te ontdekken.

Machines worden slimmer door gegevens te analyseren. Ze vinden patronen en daarbij hanteren ze de volgende regels:

  • Indelen van mensen of dingen
  • Voorspellen van mogelijke uitkomsten of acties gebaseerd op bekende patronen
  • Vaststellen van de tot dan toe onbekend patronen en verbanden
  • Opmerken van abnormale en onverwachte gedragingen

De processen die machines gebruiken om te leren heten algoritmen. Deze computervergelijkingen worden slimmer door meer data aan ze te voeden.

4 maal machine learning

The machine learning primer behandelt de 4 soorten van machine learning, wij lichten alvast de categorie reinforced learning kort toe.

Bij reinforced learning krijgt de machine een aantal regels, acties die hij mag uitvoeren en mogelijke eindresultaten. Het is vergelijkbaar met iemand de sport voetbal uitleggen. Door de regels toe te passen, verschillende acties te onderzoeken en te analyseren wat dat oplevert leert de machine binnen de regels tot een gewenst resultaat te komen. Dit vindt zijn toepassing in bijvoorbeeld computergames, maar ook in de navigatie.

Klaar voor de toekomst?

De toekomst is vandaag al begonnen. Hulpvaardige, zelflerende machines gaan ons in alle aspecten van ons leven begeleiden. Met dit inspirerende e-boek weet je precies hoe machine learning werkt en waar het kan worden toegepast. Essentiële kost dus, want wie wil niet weten hoe de toekomst eruit ziet?!