Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Loop voor op uw concurrenten en neem slim uw beslissingen

Loop voor op uw concurrenten en neem slim uw managementbeslissing

Onbetrouwbare informatie in rapportages, te weinig of juist te veel informatie, kunnen een domino-effect ontketenen in uw organisatie en uiteindelijk leiden tot het nemen van verkeerde managementbeslissingen met alle gevolgen van dien zoals:

  • verslechtering van uw concurrentiepositie,
  • de continuïteit van bedrijfsprocessen komen onder druk,
  • meer weerstand bij veranderingen binnen uw organisatie.

Dit kunnen de gevolgen zijn van een Management Informatiestructuur die niet voldoet aan de hedendaagse eisen die gesteld worden aan organisaties.

Aan de hand van de volgende fases beschrijft deze whitepaper de kortste weg naar een effectieve Management Informatiestructuur:

  1. Aanpak
  2. Inventarisatie en analyse
  3. Implementatie
  4. Het resultaat

Een goede informatiestructuur, inclusief het beheerproces om noodzakelijke veranderingen rondom de informatiestructuur te managen, is de basis voor een goed functionerend bedrijf en een op maat gesneden verantwoording naar de buitenwacht, waaruit interne risicobeheersing en transparantie van de controlesystemen blijkt.

Tot slot beschrijft deze whitepaper nog een praktijkcase van een woningbouwcorporatie. Download deze paper gratis en geheel vrijblijvend.