Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

‘Klakkeloos’ updaten binnen een virtuele werkplek, niet doen!

Softwareleveranciers blijven tegenwoordig komen met een continue stroom aan softwarereleases (denk bijvoorbeeld aan Microsoft met Windows 10). Het gevolg: een constant veranderingsproces binnen organisaties. In theorie brengen alle updates nieuwe functionaliteiten en verbeteringen met zich mee, maar binnen de virtuele werkplek pakt de praktijk echter nog weleens anders uit…

In deze blog informeert onze expert Ryan u daarom hoe u binnen de virtuele werkplek grip kunt krijgen op uw veranderingsproces. Centraal hierbij staat het principe ‘meten = weten’.

De gevolgen van een update binnen de virtuele werkplek

Tegenwoordig zien we dat steeds meer softwareleveranciers met snel opvolgende updates en nieuwe releases komen. Meest sprekende voorbeeld hierbij is Microsoft, die sinds Windows 10 in plaats van
1 à 2 keer tijdens de totale levensduur van het besturingssysteem nu 2 keer per jaar updates met verbeteringen en nieuwe functionaliteiten komt.

Binnen de virtuele werkplek heeft een dergelijke release niet alleen invloed op Windows 10, maar ook op andere componenten in de infrastructuur (bijvoorbeeld Citrix, VMware). En daar zit nou juist vaak het knelpunt. Vooraf is namelijk niet altijd duidelijk welke effecten een verandering (in dit geval een nieuwe release van Windows 10) heeft op de andere componenten binnen de virtuele desktop en welke gevolgen optreden op het gebied van performance, capaciteit en de daarbij behorende gebruikerservaring.

In extreme gevallen kan het zelfs voorkomen dat de virtuele werkplek na een softwarerelease niet meer functioneert, waardoor eindgebruikers hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren met alle financiële gevolgen van dien.

Vooraf inzicht in de gevolgen van een verandering op alle componenten binnen een infrastructuur is cruciaal, om zo grip te krijgen op de invloed van een update of release.

Meten = weten

Er zijn verschillende producten op de markt die IT-afdelingen ondersteunen om inzicht te krijgen in de virtuele werkplek. De meest voor de hand liggende is een monitoringoplossing. Deze geeft een beeld van alle activiteiten op een werkplek. Echter zijn monitoringoplossing vaak reactief, wat meestal te laat is voor de gevolgen van een verandering.

Naast monitoringoplossingen zijn ook diverse gebruikerssimulatoren beschikbaar. Deze oplossingen kunnen een gebruiker simuleren op de infrastructuur met de benodigde belasting. Hiermee is het mogelijk om proactief de verandering te simuleren in een gecontroleerde omgeving.

Welke oplossing voor uw organisatie het meest effectief is, is afhankelijk van uw situatie. Binnen ICT-Partners hebben we dan ook de dienst Performance Services ontwikkeld. Binnen Performance Services stellen wij aan de hand van uw specifieke behoefte een op maat gemaakt traject (gebaseerd op onze toolset en ervaring) samen om te komen tot het gewenste inzicht in uw gecentraliseerde desktopomgeving.

Conclusie

Dankzij inzicht in het effect van een verandering is het mogelijk om een passende updatestrategie op te stellen. Negatieve gevolgen zijn namelijk vooraf bekend, waardoor tijdig naar een alternatieve oplossing gezocht kan worden (bijvoorbeeld het opschalen van capaciteit van de infrastructuur of het uitschakelen van de nieuwe functionaliteit). Zo is de optimale gebruikerservaring gegarandeerd, kunnen eventuele problemen voorkomen worden en zijn de eventuele bijkomende kosten beter voorspelbaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over onze Performance Services? Neem dan gerust contact met ons op.