Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kennis bereikbaar en toepasbaar maken

Kenniseconomie vraagt om visie op sociale informatie

Ook in steeds meer traditionele sectoren is digitale informatie door de hele keten heen beschikbaar. Voor deze sectoren is dit een kans om de processen efficiënter in te richten, klanten sneller te bedienen en innovatiever te worden. Als we deze trend combineren met de opkomst van mobiele apparaten, worden de mogelijkheden alleen nog maar groter. Echter vergt het goed en slim gebruik maken van deze digitale informatie wel meer dan alleen het juiste ICT-systeem in huis halen. Een heldere visie op informatiemanagement en ‘social’ informatie is hierin erg belangrijk.

Social informatie
Waarom het woord social? Men denkt bij informatie en kennis vooral aan documenten. Echter ligt kennis niet alleen vast in documenten, maar ook in de hoofden van medewerkers. Niet alleen kennis, maar ook ervaringen en meningen (zo’n 80%) en dit is een belangrijk voordeel van de organisatie. Om deze kennis bereikbaar en toepasbaar te maken en hiermee de bedrijfsprocessen optimaal met ICT te ondersteunen, is een ‘social’ informatiemodel voor alle soorten bedrijfsinformatie eigenlijk onmisbaar.

Social InformatiemodelHet sociale informatiemodel
Veel informatiemodellen beperken zich tot gestandaardiseerde en gestructureerde kennis. Dit zijn de processen en procedures die vastliggen in documenten en de financiële en HR-informatie in allerlei systemen (bol 2 in de afbeelding). In het kader van het yellow&blue model (lees hier meer informatie over in de whitepaper) is dat de ‘blauwe’ kennis van een organisatie.

Om in te spelen op de trends moet het informatiemodel daarnaast ook contextuele  ‘gele’  kennis beschrijven (bol 3). Dit zijn bijvoorbeeld: meningen, ideeën en ervaringen van medewerkers. Met betrekking tot de blauwe kennis: wat werkt wel en niet in de praktijk. Tot slot moet het informatiemodel ook inzicht bieden in een derde soort informatie: mensen en hun expertise (bol 1). 

Meer te weten komen over het sociale informatiemodel? Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper met meer informatie over de opkomst van mobiele devices en digital workspace.

 

Download de whitepaper
Download