Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Juridische maatregelen bij schending van open source licentie

Checklist voor open source licentie bepalingen

Indien een partij niet voldoet aan de bepalingen van de betreffende open source licentie, kan die partij zowel wanprestatie plegen als inbreuk op auteursrecht maken. De Nederlandse wet biedt de rechthebbende een aantal mogelijkheden om tegen wanprestatie en/of auteursrecht inbreuk op te treden. Welke maatregelen het meest voor de hand liggen, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

In de checklist staan verschillende vragen waaraan moet worden voldaan. Wanneer aan deze vereisten wordt voldaan zijn er maatregelen mogelijk op de volgende gebieden:

  • Auteursrechtelijke maatregelen
  • Verbintenisrechtelijke maatregelen

Download gratis de beknopte checklist die antwoord geeft op de vraag aan welke eisen moet worden voldaan en welke maatregelen vervolgens kunnen worden genomen.

 

Download de whitepaper
Download