Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het automatiseren van bedrijfsrapportages in XBRL formaat

Data uitwisselen en verwerken met XBRL

In deze whitepaper wordt beschreven hoe de XBRL standaard in combinatie met Business Process Management op een gestructureerde manier data uit kan wisselen en verwerken. Voor veel organisaties heeft informatie uitwisselen een belangrijke rol gekregen. Informatie kan op verschillende plekken zijn opgeslagen waardoor informatiestromen erg ingewikkeld kunnen worden.

XBRL

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language en is een open standaard waarbij rapportages met meerdere partijen uitgewisseld kunnen worden. Bij het gebruik hiervan zijn een aantal voordelen te noemen:

  • XBRL verbetert de uitwisseling van rapportages zowel voor mens als computer;
  • Digitale rapportages worden transparant(er);
  • Hergebruik van data. Geen onnodige gegevens;
  • Men kan verschillende rapportages eenvoudig analyseren en vergelijken;
  • Gebruik van een internationaal erkende standaard. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden.

Business Proces Management

IT- en organisatorische processen zijn twee verschillende dingen en de snelheid van de ontwikkelingen van beide kanten zijn heel verschillend. Op organisatorisch niveau  verandert er veel meer bij organisaties maar de bedoeling is dat Business Process Management de kloof tussen beide processen verkleind.

Download vrijblijvend deze whitepaper waarin wordt beschreven hoe de XBRL standaard toegepast kan worden in combinatie met Business Process Management om het opstellen en uitwisselen van bedrijfsrapportages te automatiseren.

Data uitwisselen en verwerken met XBRL