Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Friese woningcorporatie krijgt zicht op alle bedrijfsprocessen

De weg naar uniform werken van dichtbij bekeken

De Friese woningcorporatie Elkien is met 180 medewerkers en 20.000 sociale huurwoningen een grote speler in Friesland. Binnen de organisatie groeide de behoefte aan een eenduidige weergave van de bedrijfsprocessen en het uniform werken. In 2018 besloten ze hiermee aan de slag te gaan. Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe ga je van werken zonder systeem naar een gestructureerde manier van werken? Hoe krijg je alle medewerkers aan boord voor deze verandering? Lees in deze klantcase hoe Elkien de uitdaging aanpakte en wat het ze bracht.

Eenvoudig van groot belang bij keuze

In hun zoektocht naar een passend procesmanagementsysteem werden een hoop aanbieders en pakketten bekeken. Uiteindelijk koos Elkien voor Sensus process management. “Wat ons in Sensus vooral aansprak was het gemak, de overzichtelijkheid. Vanuit acht iconen word je gestuurd naar de weergave van een proces. Heel simpel,” aldus Willy Miedema, Teamleider Ondersteuning en Optimalisatie. Maar ook de flexibiliteit was voor functioneel beheerder Anton van Loon een doorslaggevend element. Door de Sensus-methodiek te gebruiken hoef je niet iedere keer opnieuw te bedenken hoe je wil werken, als eenmaal de tooling staat is het een kwestie van evalueren en bijsturen.

Opeens inzicht in het totale proces

Hoe slaagde Elkien erin om iedere medewerker warm te maken voor een nieuwe manier van werken? Hoe gingen ze aan de slag met het in kaart brengen van ieder proces? Download deze inspirerende klantcase en lees hoe medewerkers meer inzicht kregen in hun rol binnen het proces, welke stappen Elkien nog maakt op het gebied van procesmanagement en hoe de toekomst eruit ziet.

 

Download de whitepaper
Download