Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Enterprise Mobility: 10 aandachtspunten

10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility

Enterprise mobility is vandaag essentieel in de IT-strategie van iedere organisatie. Een goede Enterprise mobility-strategie speelt een belangrijke rol bij Het Nieuwe Werken. Om eindgebruikers optimaal te kunnen laten profiteren van Het Nieuwe Werken is het van belang dat bij het initiatief rekening gehouden wordt met zowel eindgebruikers als IT-afdelingen.

Verschillende rollen, verschillende belangen
Bij een Enterprise Mobility-oplossing is het van belang om naast de belangen van de eindgebruikers ook rekening te houden met belangen van de IT-afdeling. Deze belangen verschillen nogal van de belangen van de eindgebruikers. Denk bijvoorbeeld aan het beheer en aan de security van de Enterprise Mobility oplossing. Het is IT-afdelingen aanbevolen om te kiezen voor een mobiliteitsbeheermodel of een combinatie van de verschillende opties hierin. In de whitepaper worden de onderstaande vier mobilteitsbeheermodellen uitgebreid toegelicht.

 • Applicatie- en desktopvirtualisatie
 • Mobile decice management (MDM)
 • Mobile hypervisors en containers
 • Mobile applicatiebeheer (MAM)

10 aandachtspunten bij Enterprise Mobility
Voordat een Enterprise Mobility-strategie geïmplementeerd kan worden is het van belang dat er een gedegen plan ligt. Bij het maken van de plannen is het van belang dat rekening gehouden wordt met een aantal punten. Onderstaand een overzicht van 10 aandachtspunten.

 1. Beheer en bescherm datgene wat belangrijk is
 2. Denken vanuit gebruikerservaring
 3. Vermijd viervoudige bypass
 4. Schenk aandacht aan dienstverleningsstrategie
 5. Automatiseer gewenste uitkomsten
 6. Netwerk expliciet maken
 7. Gevoelige gegevens extra beschermen
 8. Duidelijkheid over rollen en eigenaarschap
 9. Bouw naleving in bij oplossingen
 10. Voorbereid zijn op Internet of Things

In de whitepaper
Lees in de whitepaper een uitgebreide uiteenzetting van de bovenstaande 10 aandachtspunten. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de in deze samenvatting genoemde mobiliteitsbeheermodellen. De whitepaper geeft de lezer concrete handvatten die de lezer helpt bij het ontwikkelen van een Enterprise Mobility-strategie.