Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Elastiekjes en slimme organisaties

Een complex vraagstuk opdelen in kleine stukjes lijkt slim omdat je dan hanteerbare brokjes overhoudt. Hetzelfde lijkt goed te werken met complexe producten. Taylor wist dat al heel lang en introduceerde een nieuwe manier van organiseren. Hak iets wat complex is in stukken, analyseer het, meet het en voorzie het van bouwinstructies zodat ongeletterde mensen de taak eenvoudig kunnen uitvoeren.

 

Afhankelijkheden

Ok, dan heb je brokjes deelproduct die nog samen moeten komen. Daar heb je dan weer een proces voor nodig, en een slimme manager die ervoor moet zorgen dat alles weer aan elkaar wordt gelijmd. Maar wat we met het opbreken ook introduceren is een fenomeen waar we nu met elkaar heel veel last van hebben: afhankelijkheden.

Veranderen

Onze organisaties zijn intussen een web aan afhankelijkheden geworden. Als elastiekjes die onderdelen, mensen, afspraken, contracten, klanten, producten op hun plaats houden. Wanneer je iets wilt veranderen dan zijn wel duizend elastiekjes die het te veranderen onderwerp weer terug op zijn plaats trekken. En daarom kunnen we niet meer veranderen.

Slimme organisatie

Afspraken, workflows, verantwoordelijkheden, governance, wetgeving, formulieren, administraties, management, noem het maar op. Alles bemoeit zich met alles en daardoor wordt het steeds moeilijker om te kunnen veranderen. En wat we als slimme organisatie juist willen IS veranderen. We zullen het dus echt anders moeten doen wanneer we een organisatie willen hebben die zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden: minder elastiekjes. Maar hoe doe je dat? Door mensen en teams meer autonomie te geven, mensen te vertrouwen dat ze de juiste dingen doen. Uiteraard moet je ze dan wel de juiste kaders meegeven, voorzien van de juiste kennis en informatie en ze leren om steeds meer en betere beslissingen te nemen.

Zelfstandige teams

Maar boven alles gaat het er om dat je de klant op nummer 1 zet. Alles wat we doen, doen we voor onze klant. We ‘organiseren ons’ rondom de wensen van de klant, uiteraard binnen het ‘purpose-window’ van onze organisatie. Het gaat er om dat we zelfstandige teams maken die de klant direct kunnen helpen zonder last te hebben van elastiekjes.

Pak op die schaar en knippen maar!