Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Drie voorbeelden Azure Internet of Things toepassingen

Het ‘Internet der Dingen’, beter bekend onder de Engelse term ‘Internet of Things’ (IoT) is geen science fiction film meer maar een toepassing van vandaag de dag. Om te kunnen snappen wat IoT voor organisaties kan doen moeten we eerst weten wat het precies inhoudt.

Wat is IoT?

Het Internet of Things is een algemene term voor toepassingen waarbij apparaten en sensoren, zonder menselijke interactie, informatie verzamelen en dat op basis van die verzamelde informatie automatische acties kunnen plaatsvinden. Een praktijkvoorbeeld uit de domotica: infrarood sensoren in huis meten wanneer mensen in ruimtes zijn (infrarood = lichaamswarmte) en schakelen bij detectie automatisch de verwarming in de ruimte in. Wanneer je dat langere tijd doet kan kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) gedrag herkennen zodat ‘het systeem’ kan anticiperen. De sensoren zijn via het internet verbonden met verzamelingen van informatie en de geautomatiseerde systemen (vaak in de cloud) die de acties ‘organiseren’ ‘praten’ ook weer via ‘het internet’ met apparaten. Kortom, een verzameling aan apparaten, sensoren verbonden via het internet en met toepassing van slimme technologie.

Waar kunt u het voor gebruiken?

Het Internet of Things is vandaag de dag prima toepasbaar in diverse branches, van industrie tot en met overheid en gezondheidszorg. Met die nieuwe toepassingen zijn organisaties in staat om hun processen te stroomlijnen, nieuwe diensten en oplossingen te ontwikkelen en klanten of cliënten beter te helpen. Drie praktische voorbeelden:

Monitoring

Met monitoring kunnen bedrijven volledig geautomatiseerd de status van producten meten (slijtage bijvoorbeeld), omgevingsfactoren meten, waarschuwingen genereren (storing) en op basis van die informatie onderhoudsschema’s voorstellen. Of zelfs automatisch inplannen. Op die manier helpt Microsoft Azure IoT om op operationele (onderhouds-)kosten te besparen. Maar misschien nog belangrijker, om storingen al te verhelpen nog voordat ze optreden. Wilt u mee weten over deze toepassing? Bekijk dan deze korte film waarin lift fabrikant ThyssenKrup uitlegt hoe Azure IoT hen en hun klanten helpt.

Controle

Controle helpt organisaties om grip te krijgen op bepaalde processen, situaties, oplossingen of machines. Op basis van via sensoren verkregen data kunnen intelligente beslisprocessen plaatsvinden, met gebruik van kunstmatige intelligentie (zoals Microsoft Cortana Intelligence). Aan de hand van een beslissing kan een geautomatiseerd systeem op afstand wijzigingen aanbrengen aan bijvoorbeeld een configuratie van een machine. Het gevolg is dat die machine beter presteert, nieuwe functionaliteiten aan gebruikers biedt of bijvoorbeeld minder stroom zal verbruiken. Optimalisaties op basis van metingen en ervaring.

Automatisering

Hoe IoT kan helpen bij automatisering beschreven we al bij de uitleg (domotica). Een ander voorbeeld komt uit de medische wereld. Sensoren kunnen diverse parameters bij patiënten meten en op basis daarvan (al dan niet na menselijke goedkeur) automatisch medicatie aanpassen. Dit bespaart op de toch al beperkte menselijke bezetting in de zorg en bespaart kosten. Maar nog belangrijker, patiënten worden op die manier beter en sneller geholpen wat het genezingsproces bevorderd. Hier staat een artikel van Business Wire over IoT toepassingen binnen de medische industrie.

Iets voor u?

Denkt u wel eens na over het ontwikkelen van nieuwe diensten en oplossingen voor uw klanten? Speelt het Internet of Things daarbij een rol? Of zou u willen weten hoe Microsoft Azure IoT u kan helpen? Neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van Digitale Innovatie. Wij helpen u graag.