Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De kansen van SDN volgens onderzoeksbureau IDC

Making SDN Real for Enterprises

De eisen van organisaties aan de IT infrastructuur worden steeds hoger. Kernbegrippen daarbij zijn onder meer flexibiliteit, snelheid, automatisering, eenvoud en veiligheid. Wanneer een organisatie kiest voor een “Fast IT” model staat Software-defined networking (SDN) vaak centraal om het netwerk softwarematig in goed banen te leiden.

Veel bedrijven zijn klaar om over te stappen naar SDN maar hebben nog moeite met de uitgangspunten van de technologie. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de echte toegevoegde waarde. In deze whitepaper wordt daarom dieper ingegaan op de voordelen die SDN kan bieden binnen de organisatie. Daarbij komen onder meer aan de orde:

  • Het versnellen van werkzaamheden
  • Het verlagen van kosten
  • Het verlagen van risico’s in de beveiliging
  • Mogelijk maken van operationalisering van het netwerk (minder downtime, vereenvoudigde probleemoplossing en versimpelde handelingen door automatisering)

De voordelen van SDN zijn groot, maar er is tevens sprake van een hype. Download deze whitepaper voor meer informatie en duidelijkheid over SDN om geen kansen te laten liggen fictie en waarheid te onderscheiden.

 

Download de whitepaper
Download