Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Datamanagement modern benaderen

De impact van big data op datamanagement

Technische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo, ook op het gebied van data-infrastructuur. Hoewel de techniek verandert, blijft het doel binnen organisaties hetzelfde. Gegevens moeten na creatie gebruiksvriendelijk inzichtelijk gemaakt worden voor managers op het moment dat zij dat willen.

Weinig structuur in databronnen

Door onder andere de ongekende hoeveelheid gegevens en de veelheid van databronnen is het creëren en onderhouden van een data-infrastructuur exponentieel complexer geworden. Databronnen als serverlogs, social media-bronnen, sensordata en klikgegevens zijn vaak weinig tot volledig ongestructureerd. Traditionele data warehouses kunnen deze datavloedgolf vaak niet aan. Vanwege problemen met performance en extra kosten die ontstaan door het data-aanbod, zullen bedrijven een nieuwe IT-afslag moeten nemen.

Modern datamanagement noodzakelijk

Om mee te kunnen in deze nieuwe werkelijkheid werpen bedrijven zich overhaast op nieuwe strategieën en technologie. Hierbij wordt vaak vergeten dat IT-datamanagement een op een radicaal nieuwe wijze benaderd moet worden. Ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen, zijn migratie van data naar de cloud, big data-oplossingen en self-service analytics.

Datamanagement modern benaderen

In deze whitepaper leest u de 3 noodzakelijk veranderingen in het benaderen van data-infrastructuren. IT-managers kunnen met deze nieuwe inzichten hun infrastructuur zo aanpassen waardoor ze kunnen transformeren in een data driven-organisatie. In de whitepaper worden de onderstaande onderwerpen uiteengezet:

  1. Het data warehouse wordt niet meer gevoed door 1 databron
  2. Er zijn meerdere punten nodig waar de data landt
  3. Nieuwe rollen van IT-dienstverlening en de business

Wilt u weten hoe technische veranderingen en het gebruik van data op 3 manieren het denken over infrastructuur en samenwerken tussen IT en business verandert? Schaf niet direct nieuwe technologie aan, maar benader allereerst uw IT-datamanagement op een andere manier.