Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cam Leaflet – Parnassia Bavo Groep

Nieuw datacenter ter verbetering van de ICT-infrastructuur

In de zorg verloopt vrijwel geen proces zonder de directe of indirecte inzet van ICT. Dit is niet anders voor de zorginstelling in deze case, welke gaat over de vernieuwing van de ICT-infrastructuur. Deze vernieuwing is gerealiseerd met een centraal datacenter, waarbij de belangrijkste uitgangspunten optimale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging waren.

Aangebrachte verbeteringen
De ICT-infrastructuur van de zorginstelling was door fusies en samenwerkingen verworden tot een lappendeken. Door een nieuw centraal datacenter te bouwen zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, namelijk de volgende:

  • Betrouwbaarheid
  • Prestaties
  • Flexibiliteit/schaalbaarheid
  • Beveiliging
  • Kosteneffectiviteit
  • Milieuvriendelijkheid

Download de volledige case
Lees in deze case over de implementatie van een nieuw datacenter en een verbeterde ICT-infrastructuur ten behoeve van een zorginstelling.

 

Download de whitepaper
Download