Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business dashboards: 6 best practices

Succesvol aan de slag met business dashboards

Business dashboards zijn handige hulpmiddelen waarmee data kan worden omgezet in actiegerichte inzichten. In de praktijk worden deze tools vaak niet, of maar ten dele, benut. Door deze software goed in te zetten wordt wel het beoogde rendement behaald. Het besluitproces wordt ondersteund en versneld, prestaties kunnen worden geoptimaliseerd en de ROI verhoogd. Via 6 praktijkcases leest u hoe u dat bewerkstelligt.

Hoe succesvol aan de slag?

Hoe zorgt u dat een dashboard daadwerkelijk de bovenstaande beloften inlost? Hoe richt u een dashboard zo in dat het de organisatiedoelen ondersteunt? In deze whitepaper leest u zes tips uit het werkveld om dat voor elkaar te krijgen. Hieronder leest u alvast 3 van de 6 best practices.

1.      Verzamel alle data

Waar voorheen data alleen in centrale computers of in het datacenter stond, is het nu overal dankzij mobiele toepasseingen. Een luchtvaartmaatschappij wist op een succesvolle manier de verspreide data aan elkaar te knopen. Hoe ze dat doen leest u in de whitepaper.

2.      Verbind alle data

Door alle beschikbare data met elkaar te verbinden, krijgt u antwoorden op de vragen die de business stelt en totaal nieuwe inzichten. Dat kan bijvoorbeeld door de gegevens van salesafdeling is te verbinden met de statistieken van de marketingafdeling. De kracht zit juist in zien van dwarsverbanden waardoor niet alleen een bedrijfsonderdeel beter presteert, maar juist het hele bedrijf.

3.      Meet alleen relevante gegevens

Het klinkt als een nobrainer, maar het gaat in de praktijk nog vaak fout. Door de juiste data te selecteren, wordt ook daadwerkelijk relevante data gemeten. Daarnaast is het zaak om ook selectief te werk te gaan omdat de antwoorden uit de dashboards niet de juiste informatie presenteren. Hoe u dit selectieproces goed doorloopt, leest u in de whitepaper.

De meest gemaakte fouten

Naast de 6 best practices, zijn er ook veelvoorkomende fouten waar ze u voor willen behoeden. Denk bijvoorbeeld aan verkeerd gebruik van statistieken, de complexiteit van dashboards en widgets. Wilt u het meeste uit uw dashboards halen en niet in de valkuilen stappen, download dan de whitepaper.

 

Download de whitepaper
Download