Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Bits en bytes in plaats van handen aan het bed?

Het is verleidelijk om je bij het begrip digitalisering in de zorg te verliezen in technologische vergezichten over de inzet van robots, virtual reality en big data. Maar laten we ons liever richten op de doelmatige inzet van digitalisering in de zorg. Hoe zorgen we ervoor dat zorgverleners en de mensen op kantoor efficiënter, prettiger en flexibeler kunnen werken?

Digitalisering wordt nog vaak gezien als de tegenpool van persoonlijke zorg voor patiënt en cliënt. Bitjes en bytejes komen in de plaats van handen aan het bed. Maar die tegenstelling is onterecht. Goede digitalisering maakt persoonlijke zorg juist beter mogelijk. Met digitale middelen kunnen administratie en processen geautomatiseerd of versimpeld worden. Daardoor blijft er meer tijd over voor bijvoorbeeld een praatje aan het bed. Slimmer en efficiënter werken helpt de kwaliteit van zorg op allerlei vlakken verbeteren. Zorgorganisaties kunnen slimmer organiseren, patiënten beter monitoren en behandelen en gebouwen duurzamer en beter beheren

Strategische keuze voor digitalisering

De werkplek van zorgprofessionals en ondersteuners is een goede plek voor effectieve digitalisering. Dat levert namelijk veel op voor medewerker, organisatie, patiënt en cliënt. Met een digitale werkplek wordt niet zozeer het apparaat of de plek bedoeld, maar de manier waarop een medewerker kan werken. Tegenwoordig is dat steeds meer een tablet of mobiele telefoon die toegang geeft tot de informatie en de programma’s die de medewerker professioneel gebruikt. De keuze voor een (mobiele) digitale werkplek is dan ook een strategische beslissing en vooral geen ‘ICT-feestje’. Het doel is medewerkers optimaal te faciliteren in hun werkzaamheden. Een afgeleid doel kan bovendien zijn om met die prettige en veelzijdige werkplek je aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten – niet onbelangrijk nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt.

Hoe zet je als zorgorganisatie stappen naar het digitaliseren van de werkplekken? Het start in de bestuurskamer met de strategische keuze, maar vervolgens moet de blik gericht zijn op de werkvloer. Betrek gebruikers en breng de werkscenario’s waarin zij ondersteund moeten worden in kaart. Wat zijn hun behoeften en (latente) wensen? Op die manier zorg je er ten eerste voor dat de gekozen oplossing daadwerkelijk praktische waarde heeft voor de mensen die ermee werken en niet alleen vanuit ICT-perspectief interessant en waardevol is. Ten tweede creëer je draagvlak en ook dat is een wezenlijke succesfactor.

Organisatie in beweging

In de zorg hoeven we niet ver vooruit te lopen in nieuwe technologie. Laten we de robots en virtual reality nog even laten voor wat ze zijn. We kunnen ons beter richten op waardevolle technologie die rendement en kwaliteit oplevert voor de dagelijkse zorgpraktijk. De digitale werkplek is zo’n technologie. Bovendien help je met de overgang naar een nieuwe, flexibelere werkplek de organisatie in beweging. Zo ontstaat het platform voor nieuwe technologie die er onmiskenbaar aankomt en ook toegevoegde waarde oplevert. Zo gaan we stapsgewijs verder in digitalisering in de zorg.