Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Artificial Intelligence: Bent u klaar voor de toekomst?

Haal meer uit uw AI-projecten

Artificial Intelligence (AI, of ook wel kunstmatige intelligentie) is hot en happening. Inspirerende en praktische cases schieten als paddenstoelen uit de grond. AI-projecten komen pas echt van de grond als de organisatie een gedegen plan opstelt voor de implementatie. Dit rapport onderzoekt waar organisaties staan op het gebied van AI en in hoeverre ze er al klaar voor zijn. De conclusies zijn ontleend aan de hand van de resultaten van diverse interviews welke recent zijn gehouden met respondenten uit diverse branches in EMEA.

De belangrijkste gebieden van AI

Het rapport is opgedeeld rondom 4 onderwerpen. Deze onderwerpen zijn gekozen om de variëteit in alle sectoren en organisaties uiteen te zetten en de belangrijkste kansen en uitdagingen boven tafel te krijgen. De 4 onderwerpen zijn:

  1. Organisatie specifieke kansen en uitdagingen
  2. Is uw organisatie klaar voor AI?
  3. Inzicht in AI en de implicaties ervan
  4. De omvang van de praktische kant van AI

Organisatie specifieke kansen en uitdagingen

Respondenten van het onderzoek bevestigen dat bij bedrijven het gebruik van AI zich nog steeds in een vroeg stadium bevindt. Er bestaan nog maar een paar use cases, en early adopters worden geconfronteerd met veel uitdagingen. De meeste respondenten hebben al wel een paar voorzichtige stappen naar AI gezet, maar dit waren veelal pilots of proofs of concept.

Is uw organisatie klaar voor AI?

Het implementeren van AI valt of staat bij praktische gereedheid. Dat betekent dat alle tools aanwezig moeten zijn, maar ook de medewerkers moeten getraind worden. Om een goed en effectief beeld van de bedrijfsaanpak op AI te krijgen, gaat dit rapport specifiek in op twee gebieden: data science-vaardigheden en de beschikbaarheid van de juiste platformen voor analyse.

Ga goed voorbereid aan de slag met Artificial Intelligence

Gaat u binnenkort aan de slag met AI of wilt u meer halen uit uw eerdere AI-implementaties? Dit rapport geeft u een aantal interessante use cases en schetst een helder beeld van waar organisaties momenteel staan op het gebied van AI. Lees snel verder en download deze uitgebreide whitepaper met hands-on tips.