Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Applicatiemodernisering is noodzakelijk, maar waar begin je?

De digitalisatie van de markt is in volle gang, maar vooral grote en middelgrote ondernemingen worstelen hiermee. Startups hebben alle flexibiliteit om de opkomende technologieën ten volle te benutten, maar de gevestigde orde heeft te kampen met verouderde platformen en lange ontwikkelcycli. Om vanuit deze situatie voldoende slagvaardigheid te krijgen, moeten applicaties gemoderniseerd worden. Maar waar begin je?

Een pragmatische aanpak is nodig als je gaat moderniseren. Er zijn veel keuzes te maken en de ene oplossing is duurder en gecompliceerder dan de andere. Zodra je de juiste aanpak hebt gekozen, is het tijd
om aan de slag te gaan, te beginnen met de functionaliteit die de meeste businesswaarde genereert. Belangrijk is om modernisering niet te zien als een project of een eenmalige actie. Het is een continu proces dat mee evolueert met veranderende bedrijfsprocessen, klantwensen, regelgeving en marktomstandigheden. Succesvolle moderniseringstrajecten zijn dus meer dan een eenmalige inhaalslag.

Onderstaande whitepaper ‘Survivalgids voor digitalisering en disruptie’ gaat in op de belangrijkste aspecten van applicatiemodernisering. Geen handleiding van A naar Z, maar wel een solide uiteenzetting
van het wat, waarom en hoe van de digitale transformatie.

 

Download de whitepaper
Download