Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Agile Business Analytics

Het vervolg op Data Discovery

In 2011 heeft Gartner een rapport gepubliceerd waarin werd geconstateerd dat tussen de 70 en 80 procent van de business intelligence projecten niet het beoogde resultaat opleveren. In sommige gevallen mislukken de projecten volledig, maar ook zijn er vaak projecten waar men genoegen neemt met een gedeelte van het gewenste resultaat.

Het rapport was schokkend te noemen, maar eigenlijk was dit voor business intelligence experts geen nieuws. Al sinds 1990 weten we dat business intelligence projecten vol met risico’s zitten en dat organisaties voorzichtig zijn met het doen van grote investeringen hierin. De vraag die we onszelf moeten stellen is: Waar gaat het fout en wat maakt de overige 20 a 30 procent wel succesvol?

Hiervoor moeten we even uit de wereld van business intelligence stappen en onderzoek doen naar de resultaten van standaard IT projecten. Ook hier zien we vanaf 1990 dat ongeveer 60% van projecten niet voldeden aan de eisen. Te laat, nooit afgemaakt of niet volgens de specificaties opgeleverd, zijn de opmerkingen in de evaluatierapportage van deze projecten. Echter hier is zo’n zeven jaar geleden verandering in gekomen door de invoering van Agile Development. Onderzoek (IBM) heeft uitgewezen dat deze nieuwe manier van ontwikkelen een verbetering van 60% op het resultaat heeft opgeleverd.

Agile is het nieuwe toverwoord

Het belangrijkste kenmerk van Agile Development is het vermogen om het ontwikkelproces aan te passen aan de dynamiek van de organisatie. Concreet kleine stappen maken en in lijn blijven met de doelstellingen van de organisatie en/of het proces. Agile is dus het nieuwe toverwoord, maar wat betekent dat dan voor business intelligence?

Agile Business Intelligence is dus een proces en/of systeem dat zich kan aanpassen aan een constant veranderende omgeving en daarnaast de mogelijkheid biedt om proactief de informatiebehoefte van de eindgebruikers in te vullen. Dit vraagt om nieuwe technieken en architecturen, omdat het systeem eenvoudig en snel aangepast moet kunnen worden aan de continue veranderende wensen en eisen van de gebruikers (business). Dit betekend dat de business voor een groot gedeelte zelf van invloed moet kunnen zijn.

Traditioneel Business Intelligence is niet Agile

De traditionele Business Intelligence leveranciers leveren echter systemen waarvan de architecturen echter al ruim voor de eeuwwisseling zijn ontworpen en zijn daardoor per definitie niet wendbaar (agile). Het aanpassen van deze systemen op een steeds snellere veranderende omgeving vergt veel inspanningen en wordt daardoor een toenemende kostenpost binnen organisaties. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe technologieën en architecturen. Zogenaamde Data Discovery tools, zoals Tableau en QlikView waren het eerste antwoord op de behoefte aan meer wendbare toepassingen. Echter hier blijkt dat op afdelings- of procesniveau beperkt de behoefte kan worden ingevuld. Zodra organisatie breed de toepassing moet worden ingezet, loopt men toch weer tegen beperkingen aan.

Agile Business Analytics (Self Service BI)

Het definitieve antwoord lijkt meer te zitten in een nieuwe generatie Business Intelligence toepassingen die de komende jaren een belangrijke rol van betekenis zal gaan spelen. Zowel de softwarearchitectuur als innovatieve functionaliteit zullen zich gaan onderscheiden ten opzichte van de traditionele BI leveranciers. Deze toepassingen zullen ervoor gaan zorgen dat de kloof tussen ICT en Business smaller gaat worden, zodat de business optimaal van de functionaliteit kan gaan profiteren. Cloud technologie zal hierin een belangrijke rol gaan spelen, omdat deze namelijk ook achter de firewall een oplossing kan bieden. Een voorbeeld is Birst dat qua architectuur en flexibiliteit alles in zich heeft om een Agile Business Intelligence proces in te ondersteunen. De huidige gebruikers van Birst beamen dat de gewenste informatie snel en effectief op de werkplek wordt gebracht en dat heeft ze een prominente binnenkomst in het Gartner Quadrant opgeleverd. De leverancier noemt het product dan ook van het type Agile Business Analytics. Voor meer informatie over Birst ga naar: http://www.bisaas.nl/birst