Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Vertrouwen in algoritmes van overheid afgenomen

Steeds meer mensen weten wat algoritmes zijn, maar steeds minder mensen hebben vertrouwen in ze. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG. Volgens het rapport ‘Vertrouwen in algoritmes’, dat het bedrijf al enkele jaren uitbrengt, zou de toeslagenaffaire een reden kunnen zijn voor het afnemende vertrouwen. 24% van de respondenten heeft een afnemend vertrouwen in algoritmes, zo blijkt.

Doordat algoritmes breder ingezet worden en vaker in de media worden besproken is inmiddels 63% van de ondervraagden bekend met de techniek. In 2019 was dit nog 46%.  2 van de 5 geïnterviewden is er wel van overtuigd dat algoritmes bijdragen aan economische groei en technologische vooruitgang. Een algoritme vertrouwen in het maken van beslissingen in bestuurlijke kwesties of medische vraagstukken, dat gaat de grote meerderheid veel te ver.

Opvallend is het wantrouwen in de overheid. Samen met banken en techbedrijven worden overheidsinstellingen het minst vertrouwd als het gaat om de inzet van algoritmes bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Het rapport doet ook een voorstel voor verbeteringen. Volgens een groot deel van de respondenten zou transparantie een oplossing zijn. Bijvoorbeeld door middel van publieke algoritmeregisters, waarin inzichtelijk wordt welke algoritmes worden gebruikt binnen een organisatie. Daarnaast vindt 80% van de ondervraagden dat er toezicht moet zijn op de inzet van algoritmes. Dat is in de ogen van slechts 12% een overheidstaak, want de meerderheid ziet deze verantwoordelijkheid liever belegd bij een onafhankelijke derde partij.

Bron: Algoritme Vertrouwensmonitor 2022