Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Nederlandse overheid heeft centrale coördinatie nodig voor data-governance

Nederlandse overheidsinstanties hebben grote vooruitgang geboekt in de manier waarop ze data inzetten om sociaaleconomische problemen op te lossen. Daar staat tegenover dat de Nederlandse overheid wel baat heeft bij een centrale coördinatie van haar datastrategie en innovatie. Dit blijkt uit onderzoek van WPI Economics in opdracht van Splunk. Het onderzoek richtte zich op data-governance, het inzetten van data voor maatschappelijke doeleinden.

Ons land scoort goed op het gebied van datakwaliteit en de beschikbaarheid van data. Ook op het gebied van datakwaliteit gooit Nederland hoge ogen. Op de openheid van overheidsdata scoort Nederland minder goed. Door overheidsdata beschikbaar te stellen kunnen nieuwe diensten ontstaan.

Nederland is te afhankelijk van de private sector voor data innovatie. De ambitie om een datagedreven overheid te zijn is overduidelijk, maar de aanpak is te versnipperd, aldus de onderzoekers. Nationale coördinatie is nodig. De onderzoekers adviseren om een instantie in het leven te roepen die zich bezighoudt met het delen van ‘best practices’ van het gebruik van data voor beleidsvorming.

Bron: Emerce