Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Programmamanagement als IT-service

Sinds ik bij PQR werk, dat is vanaf 2011, heb ik talloze implementaties en IT-adviezen op het gebied van IT-infrastructuur begeleid. Het aantal projecten dat niet goed is afgerond of voortijdig gestopt, is op 1 hand te tellen. Dat lijkt een mooi resultaat waarvoor ik overigens met name de consultants moet bedanken, maar terugkijkend vraag ik mij wel eens af hoe succesvol al die projecten zijn geweest voor de opdrachtgevers? Wat hebben we uiteindelijk bereikt? Natuurlijk, een upgrade of een vervanging van de IT-infrastructuur moet met regelmaat plaatsvinden, al is het maar omdat de spullen aan vervanging toe zijn of omdat er meer capaciteit nodig is. Maar bij strategische verandertrajecten ligt dat anders. Is de organisatie er beter door gaan functioneren? Hebben we de beoogde kostenbesparing uiteindelijk bereikt? Zijn de medewerkers tevreden met de nieuwe voorzieningen?

Business-as-usual modus

Als IT-partner zijn we vaak minder intensief bij het natraject betrokken. En dat is niet alleen jammer maar ook frustrerend. Bij het uitvoeren van een strategisch IT-adviestraject hebben we intensief contact met zowel de IT-afdeling als de gebruikersorganisatie en het management. Samen ontwerpen we een nieuwe infrastructuur die de organisatie in staat moet stellen om efficiënter te functioneren.
Regelmatig gebeurt het dat organisaties na het opleveren van de beoogde IT-aanpassingen en het in beheer nemen van de oplossingen terugvallen in de business-as-usual modus. Overvolle agenda’s en nieuwe -bedrijfsmatige- uitdagingen hebben dan tot gevolg dat er weinig of geen focus meer bestaat op de initiële doelstellingen. Dat is ook niet vreemd want de projecten zijn (als het even meezit) succesvol afgerond en overgedragen. Maar de uiteindelijke efficiëntieverbeteringen of -besparingen die we voor ogen hadden moeten dan nog worden gerealiseerd.

Focus op doelstellingen

Zeker in de huidige tijd waarin veel organisaties richting ‘de cloud’ bewegen is het belangrijk om de aandacht hierop vast te houden. ‘De cloud’ is een IT-antwoord op een businessvraag. De organisatie zelf houdt zich hier namelijk helemaal niet mee bezig, of zou dat in ieder geval niet moeten doen. Maar juist de stap naar de cloud heeft nogal wat impact op de organisatie en de medewerkers. Een implementatie van bijvoorbeeld Office 365, Windows 10, Sharepoint online, SAAS applicaties, service automation, out-sourcing of juist weer in-sourcing. Deze technieken hebben zowel voor de eindgebruiker, de organisatie als de IT-organisatie directe consequenties.

Om een verandering te initiëren wordt door de organisatie doorgaans een programma opgetuigd, Programma’s zijn gericht op het realiseren van een ‘duurzame verandering in lijn met de bedrijfsdoelstellingen’. Deze doelstellingen zijn niet primair IT gericht, het gaat daarbij om verandering in het gedrag bij medewerkers, in de kostenstructuur, in de samenwerking met klanten en/of partners, op het gebied van veiligheid, compliance, etc.. Aanpassingen in IT worden daarin meegenomen.

Nu lopen wij er juist tegenaan dat een verandering in de IT infrastructuur door de afdeling IT zélf wordt geïnitieerd en daarbij is slechts marginaal aandacht is voor wat er moet gebeuren nadat de IT-voorzieningen beschikbaar komen. IT is daarbij niet (of slechts deels) verantwoordelijk voor het behalen van de uiteindelijke voordelen. Juist dan is het belangrijk om samen met de ondersteunende afdelingen (communicatie, HR) en de uitvoeringsorganisatie te focussen op de voordelen die we willen realiseren.

Programmamanagement 

Wij willen als IT-partner verder gaan dat het binnen scope en budget opleveren van projecten. Wij vervullen al jaren de rol van trusted advisor, denken mee en leveren strategisch IT-advies. Daarom bieden we onze klanten nu ook de mogelijkheid om samen met ons een programmastructuur in te richten en te managen waarbij we de organisatie betrekken om de geplande voordelen te behalen. Deze programma’s hoeven niet groot en ingewikkeld te zijn, belangrijk is de focus!