Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zet de ondernemer centraal in je gemeente

Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld en kunnen steeds minder een beroep doen op de Rijksoverheid. Eigen inkomsten worden nog belangrijker: gemeenten zijn dus steeds afhankelijker van lokale belastingen. Succesvolle ondernemingen zijn daarom van enorme waarde voor gemeenten. Immers: hoe meer bedrijvigheid binnen een gemeente, hoe meer ondernemers dat aantrekt. En meer ondernemers betekenen een hogere werkgelegenheid én meer belastinginkomsten. Deze ontwikkelingen hebben een nieuwe tendens tot gevolg: steeds meer gemeenten gaan actief aan de slag om ‘hun’ ondernemers aan zich te binden en om nieuwe ondernemers naar hun gemeente te halen. Om niet achter te blijven is het zaak nu actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat jouw gemeente aantrekkelijk is om te ondernemen.

Steeds belangrijker: ondernemers binden en verbinden

Gemeenten koesteren de ondernemers die zich binnen hun grenzen hebben gevestigd. Het besef, dat de bedrijvigheid binnen de eigen gemeentegrenzen van enorm belang is, groeit. Dit heeft tot gevolg dat een klein aantal voorlopende gemeenten meer energie steekt in een goede band met ‘hun’ ondernemers. Deze gemeenten streven ernaar dat bedrijven zich verbonden voelen met de plaats waarin zij gevestigd zijn. Zij willen hun loyaliteit optimaliseren om ervoor te zorgen dat zij deze ondernemers niet verliezen aan een andere gemeente en zo kostbare arbeidsplaatsen en belastingopbrengsten kwijtraken.

Deze gemeenten kiezen voor een bedrijfsmatige manier van werken – dé manier om ondernemers te binden en te verbinden. Bijvoorbeeld door gemeentelijke accountmanagers aan te stellen die actief bedrijven benaderen om te weten wat er speelt, meer begrip voor elkaar te krijgen, elkaar te leren kennen en te zorgen voor een goede samenwerking en een band waar beide partijen baat bij hebben.

Stap 1: Inzicht in de lokale economie

De eerste stap in het succesvol binden en verbinden van ondernemers in de regio: zorg voor een integraal beeld van alle bedrijven binnen je gemeente en wat daar speelt. Wat zijn hun wensen? Tegen welke knelpunten lopen ze aan? Welke visie hebben zij op de gemeentelijke economie? Een compleet bedrijfsprofiel – een integraal klantbeeld – waarin verschillende informatiebronnen binnen het bedrijf, contactmomenten en afspraken zijn vastgelegd in één systeem, vormt de basis voor economisch beleid van de gemeente.

Stap 2: Grip en controle op relaties

Stakeholdermanagement is hier het sleutelwoord. De officiële definitie luidt: ‘Het in goede banen leiden van de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden bij een project of een bedrijf.’ Met welke (externe) stakeholders heb jij als gemeente te maken bij het voeren van beleid? En wat zijn hun verschillende rollen en belangen?

Met een gestructureerde database kunnen gemeentelijke accountmanagers zorgvuldig filteren op sector, relatietype en activiteiten. Daarnaast maakt een gestructureerde database het eenvoudig het netwerk van bedrijven in de regio te regisseren, onderhouden en sturen.

Stap 3: Acquisitie van bedrijven voor de regio: business development

Zodra alle bedrijven in kaart zijn gebracht kan het gemeentelijk acquisitieproces vorm krijgen. Acquisitie houdt in dit geval in: het promoten van de eigen regio voor business development. Waren het vroeger de ondernemers die naar gemeenten toekwamen met het verzoek zich te mogen vestigen, tegenwoordig is het andersom. Bedrijven hebben de gemeenten vaak voor het uitkiezen, gemeenten moeten hun best doen het management ervan te overtuigen dat hún gemeente de beste plaats is om zich te vestigen.

Een mooi voorbeeld hiervan is een gemeente in het zuiden van ons land. Een grote, mondiale hotelketen heeft laten weten ergens in Zuid-Nederland een nieuw hotel te willen vestigen. Deze zuidelijke gemeente doet er alles aan dit hotel binnen de grenzen te krijgen.