Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

VoIP vergroot bereikbaarheid in de zorgmarkt

VoIP zorgt voor een betere bereikbaarheid in de zorg

De bereikbaarheid van de huisarts is de grootste zorg van patiënten die met spoed hulp nodig hebben. Het blijkt dat speciale spoedvoorzieningen de bereikbaarheid flink verbeteren. Voice over IP (VoIP) speelt hierin ook een belangrijke rol. Met VoIP wordt het inrichten en beheren van telefonie veel flexibeler.

In deze whitepaper leest u meer over de problemen die huisartsen en huisartsposten hebben met hun bereikbaarheid en welke oplossingen er al bestaan om de bereikbaarheid te verbeteren. Met VoIP (Voice over IP) is het mogelijk om spoedoproepen te signaleren en direct te beantwoorden. Voor gesprekken over andere onderwerpen is het mogelijk deze direct bij de juiste persoon te laten landen, ook wanneer de praktijk zelf (tijdelijk) niet bemand of onbereikbaar is.

Lees gratis de volledige whitepaper waarin de rol die VoIP kan spelen uiteengezet wordt. Zo komt onder andere aan het licht hoe de invoering van een VoIP oplossing kan leiden tot een betere bereikbaarheid van de zorgverlener.

 

Download de whitepaper
Download