Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Pragmatic Approach to Data Center Management

Pragmatische toepassingen en controle over datacenters

Uit onderzoek van EMA – Enterprise Management Associates – blijkt dat datacenters doorgaans zeer heterogeen zijn, wat wil zeggen dat zij uit een mix van besturingssystemen, hardware en applicaties bestaan. Dit maakt het voor organisaties lastig om hun netwerkinfrastructuur te beheren, met veiligheidsrisico’s als gevolg. DCP – Data Center Pulse – heeft een praktisch model ontwikkeld waarin de bouwstenen van een typisch datacenter zijn omschreven. Aan de hand van het schema in figuur 1 is te zien welke onderlinge afhankelijkheden er tussen systemen zijn.

Figuur 1: DCP stack

De uitdaging is om alle netwerkapparatuur, ook die bij nevenvestigingen, vanuit een centraal punt te beheren. KVM switches kunnen hierbij helpen aangezien ze onafhankelijk van het besturingssysteem opereren. Systeembeheerders zijn zo in staat hardware aan te spreken, ongeacht de state waarin het besturingssysteem zich bevindt.

Lees deze whitepaper van Avocent voor meer pragmatische toepassingen van datacenter management.

 

Download de whitepaper
Download