Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cam Leaflet – Eigen Haard

Strategische doelstellingen realiseren door virtualisatie

Fusies en samenwerkingsverbanden binnen de woningcorporatie wereld komt veel voor. Door deze gebeurtenissen groeien de woningstichtingen snel. Dit brengt nieuwe uitdagingen op ICT-gebied met zich mee. Deze case laat zien hoe met de inzet van ICT beter en gerichter sturing kan worden gegeven aan primaire bedrijfsprocessen. Op die manier wordt er optimaal bijgedragen aan het realiseren van strategische doelstellingen.

Bewezen verbeteringen
In dit project moest de sterk verouderde ICT-infrastructuur vervangen worden. Daarbij stonden een aantal uitgangspunten centraal: de bescherming van data en het vergroten van de beschikbaarheid en flexibiliteit voor de gebruiker. Met de realisatie van het project zijn er op de volgende gebieden verbeteringen waargenomen:

  • Betrouwbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Continuïteit
  • Veiligheid
  • Efficiency

Download de case
Download hier geheel vrijblijvend de volledige case waarin uiteen wordt gezet hoe met behulp van virtualisatie een nieuwe ICT-infrastructuur is opgezet.

 

Download de whitepaper
Download