Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Artificial intelligence die u helpt betere keuzes te maken

Kunstmatige intelligentie verrijkt uw informatie

Artificial intelligence (AI) is overal om ons heen in de vorm van intelligente verkeerslichten, wasmachines en smartphones. Op basis van verzamelde gegevens worden veel processen geautomatiseerd, zodat wij bijvoorbeeld niet hoeven te onthouden wanneer machines toe zijn aan onderhoud. Echter, we willen wel zelf keuzes blijven maken. In deze whitepaper leest u hoe HPE IDOL de nieuwste AI-technieken, zoals patroonherkenning en classificatie, gebruikt om u betere keuzes te laten maken.

Wat is artificial intelligence?

Computers hebben een grote rekenkracht en kunnen daarom goed gebruikt worden om mensen te ondersteunen in het nemen van beslissingen. Dit geldt vooral als ze alle beschikbare data hebben en er geen sprake is van willekeurigheid. Precies om deze reden zijn computers bijvoorbeeld veel beter in schaken dan de mens, maar is een potje poker een behoorlijke uitdaging voor computers.

Kunstmatige intelligentie is meer dan alleen deze rekenkracht. Het zegt ook iets over het vermogen van software en algoritmes om te leren van de omgeving en (zelfstandig) beslissingen te nemen. Meestal roept het beelden op van een robot-gestuurde toekomst, waarin mensen overbodig zijn.

Dit angstbeeld hoeft geen waarheid te worden. AI-oplossingen kunnen u juist ondersteunen. Ze brengen meer menselijkheid in de data analyse in uw organisatie. Een dergelijke analyse geeft u de tools om de beste beslissing te maken die er is en is niet bedoeld om u deze ongevraagd uit handen te nemen. Zo werken computer en mens optimaal samen.

Patroonherkenning, classificatie en clustering

Voorbeelden van deze technieken zijn patroonherkenning, classificatie en clustering. Op zichzelf zijn data namelijk niet interessant. Dat worden ze pas als er actiegerichte informatie uit gedestilleerd wordt. Patroonherkenning kan voor dit soort interessante inzichten zorgen. Via classificatie, clustering en uiteindelijk data analyse kan bruikbare informatie worden verkregen. Bovendien is de analyse niet meer alleen voorbehouden aan tekst. Ook audiobestanden, video, beelden van gezichten of zelfs houding en bewegingspatronen zijn bruikbaar.

Algoritmes dienen de mens

Wilt u weten hoe algoritmes patronen vinden in spraak, tekst en beelden? De fascinerende whitepaper Augmented intelligence Helping humans make smarter decisions laat u zien hoe de nieuwste AI-technieken werken en hoe ze gebruikt kunnen worden in uw organisatie.