Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zorg-ICT maakt ‘care anywhere’ mogelijk

Wie wel eens een zorgtraject heeft moeten doorlopen in Nederland, zal zich ongetwijfeld hebben afgevraagd of het allemaal niet iets efficiënter, sneller en economischer kan. Dat kan zeker. En dat gaat ook gebeuren.


Hoe ziet de zorg in Nederland er over een jaar of tien of vijftien uit? Een bezoek aan HIMSS 2014, de conferentie over zorg-ICT in Florida vorige maand, biedt een aardig inkijkje in de toekomst. Niet dat alles wat in de VS gebeurt en in ontwikkeling is, één-op-één te vertalen is naar Nederland, maar het geeft een indicatie in wat mogelijk is.


Wildgroei aan apps

Opvallend is de veelheid aan devices die op de markt zijn en komen. In elk formaat zijn er slimme en krachtige apparaten in ontwikkeling: van mini-smartphones tot opgeblazen tablets. Het formaat of de vorm van die apparaten is niet eens zo interessant. De apps die voor die apparaten ontwikkeld worden om (medische) gegevens uit te wisselen en interactief te maken, zijn veel interessanter. Dat zijn namelijk de toepassingen die het mogelijk maken om zorg op persoonsniveau in te richten en 24/7 toegankelijk te maken. Er is nu nog een wildgroei aan apps, maar dat aanbod zal zich uitkristalliseren.


Medische SRV-wagens

Op HIMSS 2014 was te zien hoe ‘care anywhere anytime’ vorm krijgt. Dat hangt overigens niet alleen af van de apparaten en apps. In de VS zijn laagdrempelige medische zorg en medicijnen dag en nacht verkrijgbaar. Walgreens, de Amerikaanse variant van Etos of DA met een kleine 10.000 vestigingen, is een drogist annex apotheek die 24 uur per dag open is. In sommige vestigingen is het zelfs mogelijk om kleine ingrepen te laten doen. Kaiser Permanente, een groot concern dat op vele niveaus zorg levert, rijdt met een soort medische SRV-wagens de wijken in voor eerstelijnszorg en behandelingen die bij ons aan de tweede lijn voorbehouden zijn.


De patiënt krijgt de regie

Het opvallendste is hoe patiënten steeds meer de regie krijgen over hun zorg. Mede vanwege dat aanbod in de buurt aan behandelingen en medicijnen, maar vooral dankzij technologische vernieuwingen. De patiënt is met tablet en medische apps eigenaar van zijn medische data en voedt die met thuistests of permanente monitorapparatuur (eventueel geïntegreerd met slimme domotica) en legt zelf online contact met artsen en specialisten. Je hoeft niet meer naar het ziekenhuis voor een controlebezoek, even een videoconsult met de diabetesverpleegkundige die realtime de meetdata van de afgelopen veertien dagen kan inzien, is sneller, efficiënter, goedkoper en veel patiëntvriendelijker.


Waar wachten we op?

De zorg zal zich steeds meer buiten de muren van ziekenhuizen en klinieken gaan afspelen. Dat is een trend die in de VS de praktijk is, maar ook in Nederland onafwendbaar is. Natuurlijk moeten de randvoorwaarden goed zijn. Gegevensveiligheid moet gewaarborgd zijn en de zorginstellingen zelf moeten het logistiek en organisatorisch aankunnen. Maar de technologie is er. En gezien de alsmaar stijgende zorgkosten en het (terechte) wensen- en eisenpakket van burgers, is de urgentie er ook om werk te maken van innovatieve oplossingen. Dus, waar wachten we op?


Marcel Lucker

Directeur Sales & Marketing