Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zorg dichterbij de mens dankzij technologie

Betere zorg door kleine en betaalbare technologie

Met behulp van technologie kan veel worden bereikt. Dat zie je in de dagelijkse praktijk overal terug. Kijk maar naar de manier waarop winkels online zijn gaan opereren, hoe ze via big data alles over hun klanten te weten komen en daarmee op maat artikelen aanbieden. Of hoe verkeers- en weersinformatie voorkomt dat we op wegen met nog veel grotere fileproblematiek te maken krijgen. Noem een sector en je ziet de gevolgen van digitalisering terug. Maar geldt dat ook voor de zorg? Wat verandert er ‘aan het bed’ door nieuwe technologie?
 
Betere zorg
De kwaliteit van de zorg in Nederland is al jaren onderwerp van discussie. Terecht, want er zijn tal van verbeterpunten te noemen. Het moet beter en technologie maakt dat het ook beter kan. Dat moet zich niet uiten in meer bureaucratie en computerwerk, maar juist in optimalisaties tijdens de diagnose, aan het bed of in de begeleiding van de cliënt, zowel in cure- als caresettings. Kleinere en betaalbaardere technologie lijkt dat nu mogelijk te maken.
 
Brilcomputer

Onlangs ontvingen wij van Microsoft twee exemplaren van de HoloLens, een veelbesproken brilcomputer in bètafase, waarmee je over de realiteit een computerbeeld kunt projecteren. Dankzij de platformgedachte kunnen andere fabrikanten over enige tijd kleinere, beter betaalbare en nog mobielere versies op de markt brengen. De HoloLens is in feite een experimenteel voorbeeldproduct, dat de mogelijkheden toont en de verfijning aan de markt over laat. In de augmented reality die de HoloLens creëert, is van alles mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan bellen met een handige kennis via beeld-Skype terwijl je zelf een lastige installatieklus doet, of een compleet gebouw kunnen bekijken op een nog lege bouwkavel. Interessant, maar wat zou je ermee in de zorg kunnen doen?

Beleving zorgprofessionals 

Wij hebben daar binnen de organisatie tal van ideeën over, maar we zijn ook razend benieuwd wat experts in het veld voor mogelijkheden zien. Je kunt ze over de HoloLens vertellen en ze daarna naar een mening vragen, maar zoiets werkt pas echt goed als je het product kunt voelen en beleven. Dus hebben we begin juli op ons kantoor in Nieuwegein een twintigtal specialisten, afkomstig van ziekenhuizen, zorginstellingen, onderzoeksinstanties en jeugdhulporganisaties, met het apparaat laten experimenteren.

Zo’n ervaring maakt al direct van alles los. Zowel voor opleidingen als voor dagelijkse zorgtaken zien de experts veel mogelijkheden om de technologie toe te passen. Artsen kunnen bijvoorbeeld sneller een diagnose stellen doordat ze vanuit de bril medische systemen kunnen aanroepen, terwijl verzorgers de actuele gezondheid van de cliënt aflezen in een virtueel scherm en medici in opleiding met levensechte anatomische modellen trainen. Het zijn maar enkele ideeën die over de toepassing van de HoloLens gedeeld werden.
 
Digitaliseringstrend
Brillen als de HoloLens bouwen voort op de digitaliseringstrend die ook binnen de zorg is ingezet. Tot nu toe worden data nog vooral benut ten behoeve van de zorginstelling, maar binnenkort kunnen gegevens over ziektebeelden, begeleiding, verzorging en de cliënt zelf ook direct naar de begeleider en de cliënt worden gebracht, waardoor de zorg en de manier waarop zorg ervaren wordt, ingrijpend zullen veranderen.
 
Tel bij de toepassing van augmented reality nog zaken op als bigdata-analyse (waardoor betrouwbaarder voorspellingen zijn te doen over het ontstaan van complicaties en het ziekteverloop), het internet of things (dat betere monitoring en slimmere hulpmiddelen voor de cliënt mogelijk maakt) en beeldzorg (voor zorg op afstand), en je kunt niet anders dan positief naar de toekomst kijken. Daarom is het zo mooi niet alleen ergens te lezen over zorgverbetering, maar het met een bril als de HoloLens ook daadwerkelijk te zien.
 
Marcel Lucker, directeur Sales & Marketing bij Winvision