Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zorg betaalbaar en uitvoerbaar met behoud van kwaliteit

Zorgbesparing met ICT

In de zorg spelen er continu vraagstukken omtrent kosten- en tijdbesparing.  Het doel is de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden, maar wel met het behoud van kwaliteit. Om invulling te geven aan deze vraagstukken grijpen zorginstellingen steeds vaker naar ICT-middelen. Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is een van deze ICT-middelen.

Deze whitepaper beschrijft het besparen op tijd en kosten in de zorg met ICT-middelen en dan met name het ECD. Ook wordt er dieper ingegaan op de vraag of men een ECD moet bouwen of dit wellicht moet uitbesteden.

“Verlaging van de administratie- en registratielast verhoogt de kwaliteit van zorgverlening”

Deze whitepaper bestaat uit twee delen, namelijk:

  1. Elektronisch Cliënten Dossier
  2. Hosting en Applicatiebeheer

Zelf bouwen of uitbesteden?
Wanneer zorginstellingen aan de vooravond staan van de keuze voor een nieuw ECD moeten zij ook een beslissing nemen over de benodigde ICT-instrastructuur. De vraag is dan: gaan wij een ECD bouwen of gaan wij dit uitbesteden? De keuze voor het afnemen van een ECD als dienst inclusief ICT-infrastructuur, kan flexibiliteit, kostenbesparing en een betere beschikbaarheid opleveren. Daarnaast kan het de eigen ICT-afdeling ontlasten. Uiteindelijk allemaal facetten in het teken van kosten- en tijdbesparing om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden.

Voordelen ECD
Er zijn verschillende voordelen aan het gebruik van een ECD. Voor zowel de medewerker, als de cliënt en de complete zorginstelling. De invoering van een ECD resulteert naast de voordelen op het gebied van de beleving van medewerker en cliënt en kwaliteit van zorg ook in:

  • Alleen registratie van uitzonderingen in plaats van standaard terugkerende zaken;
  • Real-time dagplanning voor iedereen inzichtelijk;
  • Geautoriseerde informatiedeling conform NEN7510;
  • Minder risico en fouten worden voorkomen dankzij papierloos werken;
  • Vereenvoudiging van declaraties;
  • Overheadreductie van ruim 10 procent;
  • Aanzienlijke verlaging van porto-, papier- en tonerkosten.

Download de whitepaper
Download deze whitepaper “Zorgbesparing met ICT” en lees meer over het besparen op tijd en kosten in de zorg met behulp van ICT-middelen, zoals het ECD.

 

Download de whitepaper
Download