Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zonne-energie voordelig opslaan met een thuisaccu

Houdt u geld over met deze aanschaf?

Vanaf 2020 wordt de terugverdientijd van zonnepanelen een stuk langer. Reden is veranderende regelgeving. Die maakt het opslaan van een overschot aan zonne-energie ondertussen juist aantrekkelijker. Hiervoor kan de thuisaccu worden gebruikt, maar hoe voordelig is die eigenlijk?

Wat is de salderingsregeling?

Vanaf 2020 wordt het minder aantrekkelijk om een zonnepaneel te bezitten. Dat heeft te maken met de versobering van de salderingsregeling. Wat houdt deze in? Gebruikers van zonnepanelen leveren zelf opgewekte elektriciteit die ze niet direct gebruiken, terug aan het net. Volgens de huidige regeling wordt deze elektriciteit afgetrokken van de stroom die wordt betrokken van het net op het moment dat de zonnepanelen niet voldoende leveren.

Minder energiebelastingen door regeling

Vanwege de salderingsregeling loopt de overheid energiebelastingen en BTW mis. Voor 2020 is dit geschat op 270 miljoen euro. De toekomst van het salderen is momenteel onduidelijk, maar wel is al bekend dat deze regeling vanaf 2020 wordt versoberd. De terugverdientijd voor zonnepanelen zal hierdoor flink toenemen en er zullen alternatieven moeten worden bedacht om de zelf opgewekte energie op een later moment ook zelf weer te gebruiken.

Wat is een thuisaccu?

In principe is een thuisaccu of een thuisbatterij hier geschikt voor. Hierbij gaat het om een grote accu die geschikt is om een huishouden van elektriciteit te voorzien. Dit is interessant voor mensen met zonnepanelen: overdag wordt de accu opgeladen en ‘s avonds en ‘s ochtends wordt de elektriciteit uit de accu gehaald. Maar het kan ook interessant zijn voor mensen zonder zonnepanelen: de accu wordt opgeladen wanneer de elektriciteit goedkoop is en gebruikt op de momenten dat de elektriciteit duurder is.

Zonne-energie opslaan: hoe doet u dat voordelig?

Deze whitepaper richt zich op het optimaal inzetten van de thuisaccu in 3 scenario’s: bij huishoudens zonder zonnepanelen, die met zonnepanelen en in buurten. Op basis van verbruiksdata die de afgelopen jaren zijn verzameld, worden verschillende scenario’s doorgerekend. Denkt u na over het aanschaffen van een thuisaccu, alleen of met uw buurt, download dan zeker deze whitepaper.