Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zonde 6 bij functioneel beheer: functioneel beheer niet meenemen op tactisch en strategisch niveau

Bij functioneel beheer ligt in eerste instantie vaak de nadruk op de praktische invulling van de rol van de functioneel beheerder. Vaak is in het verleden de behoefte ontstaan aan iemand die zowel de taal spreekt van de eindgebruikers als van de technisch beheerders. Het beleggen van deze, vooral operationele werkzaamheden bij een functioneel beheerder lijkt voor alle partijen vaak een geschikte oplossing.

Onvoorziene problemen
Hoewel deze invulling van het functioneel beheer in de dagelijkse gang van zaken vaak prima werkt, ontstaan er echter op de langere termijn vaak onvoorziene problemen. Zonder regie wordt het functioneel beheer steeds vaker geconfronteerd met zaken waar het geen oplossingen voor heeft. In veel gevallen wordt functioneel beheer niet betrokken bij zaken die door de business of ICT-organisatie op tactisch en strategisch niveau worden besloten. Terwijl dit grote impact kan hebben voor het functioneel beheer en het gebruik.

Complexe processen
Het is van belang om goed na te denken over de inrichting, organisatie en formalisatie van het functioneel beheer. Op tactisch niveau zijn zaken als kwaliteit, klanttevredenheid en het niveau van de dienstverlening belangrijk. Zorg er ook voor dat functioneel beheer een plaats krijgt in zowel de besluitvorming tussen de business en ICT als in de interne besluitvorming en in de afspraken met derden. Dit zijn vaak complexe processen waarbij meerdere organisatieonderdelen betrokken zijn. Het functioneel beheer zal ook op tactisch niveau een plaats in de organisatie dienen te ‘veroveren’ waarbij het zowel een gesprekspartner van de business als van ICT wordt. Alleen op deze manier krijgt functioneel beheer grip op de toenemende complexiteit van het eigen werk en meer invloed op zaken die voor de eindgebruiker van belang zijn.

Strategische doelstellingen
Overheidsorganisaties worden in deze tijd geconfronteerd met ontwikkelingen die ook met betrekking tot het functioneel beheer binnen het taakgebied van het strategisch management om een kritische beschouwing vragen. Bezuinigingen, de invoering van basisregistraties en verwachtingen in het kader van e-overheid leveren voor functioneel beheer vragen op die een antwoord vereisen. Hierbij is van belang dat strategische doestellingen van het functioneel beheer worden meegenomen in het informatiebeleid. Waarbij ook de aandacht voor goede relaties met partijen binnen en buiten de organisatie van belang blijft.

Download hier de 7 zonden in één whitepaper!