Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

“Zo’n 65% van de huidige leerlingen in het basisonderwijs krijgt een baan die nu nog niet bestaat”

Drie grote spelers in onderwijssoftware gingen op Certification Experience Day het gesprek aan over de klas van de toekomst. Of eigenlijk over de wereld van morgen en wat die voor invloed heeft op het huidige ICT-onderwijs. Hoe bereid je leerlingen voor op een toekomst waarin ICT een steeds belangrijker rol speelt? Tacy Trowbridge van Adobe, Michael Kleine van Cisco en Martin Diepeveen van Microsoft gaven ieder hun eigen kijk.

Door technologische veranderingen kan de arbeidsmarkt er over twintig jaar compleet anders uitzien dan nu. Hoe bereid je je huidige leerlingen daarop voor? Tacy Trowbridge, Adobe Head of Global Education Team, was speciaal uit de Verenigde Staten overgevlogen om antwoord te geven op deze vraag. Wat zijn volgens Adobe de meest toekomstbestendige vaardigheden om te slagen in de digitale wereld? Adobe zoekt het vooral in creatief probleemoplossend vermogen, creatieve en communicatieve vaardigheden en ‘soft skills’. Bezitten de huidige leerlingen die in voldoende mate? 

De rol van de Adobe Certified Associatie (ACA-)certificeringstrajecten is vooral te garanderen dat leerlingen de nodige kennis opdoen. Voor leerlingen kan deelname aan een NK Adobe of de Adobe Design Achievement Awards bijdragen aan het begin van een carrière. Trowbridge raadt iedere creatieve specialist aan om zijn werk op www.behance.net te plaatsen. Op deze site tonen zo’n twee miljoen grafische specialisten hun portfolio. Zo zorg je dat iedereen je werk kan vinden. 

Microsoft: vaardigheden van de toekomst

Ook Martin Diepeveen, Education Lead bij Microsoft, ging in op de ‘vaardigheden van de toekomst’.  De huidige basisschoolleerlingen doen examen in 2030. Wat voor eisen stelt de wereld dan aan deze pas afgestudeerden? Zij gaan zich mogelijk inschrijven voor vakken die nu nog niet bestaan. De vakinhoud verandert drastisch. Microsoft deed onderzoek naar de toekomst van het onderwijs: wat moet het onderwijs je bijbrengen? 

Zowel op het basis- als het voortgezet onderwijs beginnen we met ‘de lat’: we geven aan wat het eindresultaat moet worden. Hoe krijgen we iedereen daar naartoe? Niet-cognitieve vaardigheden worden echter steeds belangrijker. Vroeger was je kennis in veertig jaar verouderd, nu in een half jaar. Cognitief werk kan ook door computers gedaan worden, maar eigenschappen als empathie, introspectie, reflectie en overtuigingskracht zijn voorbehouden aan mensen. 

Diepeveen herkent dat ook in het aannamebeleid bij Microsoft: “Als wij nieuwe medewerkers aannemen, dan geloven we het papiertje wel, maar kijken we vooral naar wie je bent, wat je passie is, wat je wilt doen en hoe sociaal emotioneel vaardig je bent.” 

Hoe kan technologie helpen om met emotionele vaardigheden aan de slag te gaan? Diepeveen noemt drie voorbeelden: mixed reality, artificial intelligence en collaboratieve leerplatformen.

  1. Mixed reality: een mengvorm tussen realiteit en virtuele realiteit, die extra informatie geeft bovenop de realiteit. Voorbeelden zijn het gebruik van Minecraft of de HoloLens, een mixed reality bril die bijvoorbeeld door Ewout Warringa wordt ingezet op het Vechtdal College. 
  2. Artificial intelligence: AI, data en analytics geven meer inzicht in de prestaties van leerlingen. In een dashboard kun je als leerling je performance bijhouden. 
  3. Collaboratieve leerplatformen: door leerlingen onderling online te laten werken binnen een platform, kun je bijvoorbeeld huiswerk gedifferentieerd aanbieden. Bovendien kun je opdrachten geven en tussendoor bijsturen. 

Het advies van Diepeveen is bij onderwijsvernieuwing niet te mikken op één onderdeel, maar alles in samenhang op te pakken. Begin bij je visie op verandering. Hoe moet je de onderwijsomgeving in dat geval aanpassen? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van het onderwijsteam? En voor de omgeving waarin ze leren? Hoe kan technologie die verrijken? 

Cisco: digitale versnelling van Nederland

Cisco werd enkele jaren terug door Mark Rutte benaderd om bij te dragen aan het ‘digitale versnellingsprogramma’ voor Nederland. Al twintig jaar verzorgt het bedrijf via haar Networking Academy (of Netacad) een certificeringsprogramma voor het behalen van certificaten voor computertrainingen, zowel voor ICT-studenten als studenten van andere richtingen. 

Michael Kleine gaf een vergelijkbaar voorbeeld als Martin Diepeveen: “Trainees die bij Cisco gaan werken hebben vaak dezelfde vooropleiding. Hoe onderscheid je je dan? Hoe zit het met je sociale vaardigheden? Wat bied je echt en wat heeft Cisco eraan? Je bent niet klaar als je van school af komt: succesvolle studenten leren hoe ze moeten leren en hebben later misschien wel vijf carrières. Die kunnen switchen van IT-bedrijf naar school naar gemeente. De wil om te blijven leren moet je studenten nu meegeven: 65% van de huidige leerlingen in het basisonderwijs krijgt immers een baan die nu nog niet bestaat.”

Deze blog is afkomstig van ICTheek, het inspiratieplatform voor professionals in het onderwijs.