Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zo omarmen je medewerkers verandering wel

In zijn vorige twee blogs over adoptie, vertelde Marc Both, Business Consultant bij MostWare, waarom aandacht voor adoptie zo belangrijk is bij verandering en hoe je het kunt meten en verbeteren. In deze blog legt hij uit hoe je optimale adoptie bereikt door het inzetten van champions.

Korte lijnen, snelle hulp

Champions, ook wel ambassadeurs genoemd, zijn dié medewerkers die zich het meest verbonden voelen met het nieuwe product of de nieuwe werkwijze, die vaak extra geïnteresseerd zijn in technologie en graag collega’s helpen. Om te zorgen dat een nieuw product of een nieuwe werkwijze door de hele organisatie omarmd wordt, is het aan te raden per team of afdeling een champion te benoemen. Collega’s kunnen voor vragen in eerste instantie bij de champion aankloppen. Dat maakt dat de lijnen lekker kort zijn en een gang naar de helpdesk vaak overbodig is.

Vijf redenen waarom een champion helpt het adoptieproces te verbeteren en te versnellen

1. Enthousiasmeren

Neem mijn collega Thomas. Hij was een van de eersten binnen het MostWare-team die met Microsoft Teams aan de slag ging en hij was – naar eigen zeggen – op slag verliefd. Een perfecte ambassadeur voor Microsoft Teams dus.

2. Creëren van draagvlak

Als een collega zegt dat iets gaaf is om mee te werken, zullen andere medewerkers daar sneller in meegaan dan wanneer de directeur zegt: zo gaan we het doen.

3. Spiekbriefje

Een ambassadeur kan heel gemakkelijk en op een heel natuurlijke manier overbrengen hoe iets werkt. Hij of zei kent de ins en outs van de nieuwe werkwijze of het nieuwe product, is erin getraind en de rest kan bij hem afkijken. Een wandelend spiekbriefje dus.

4. Meedenken

Met een champion heb je iemand op de werkvloer die tot in de puntjes snapt hoe bedrijfsprocessen in elkaar steken, waarom een verandering is doorgevoerd en wat de uitkomst daarvan moet zijn. Werkt iets toch niet helemaal zoals het moet, kan hij of zei niet alleen heel snel de vinger op de zere plek leggen, maar ook meedenken in mogelijke oplossingen.

5. Feedback ontvangen – en doorgeven

Voor medewerkers is het makkelijker feedback te geven aan een collega dan naar een projectteam, het management of een IT-partner. De champion staat, als collega, net wat dichterbij en daardoor kan hij of zij perfect feedback verzamelen en terugkoppelen aan het projectteam.

Mix van middelen

Het aanstellen van een groep van champions maakt klassieke trainingen niet overbodig, het is een aanvulling. Door een mix van middelen in te zetten maak je de kans van slagen van een verandertraject groter. Dat geldt overigens niet alleen voor veranderingen op gebied van technologie, maar voor alle soorten veranderingen. Bij voorkeur zorg je dat je medewerkers eerst een jumpstart training krijgen: een klassikale training waarbij ze leren wat de verandering inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe de nieuwe werkwijze in elkaar steekt. Daarna kunnen medewerkers zelf aan de slag en is de champion in de buurt om vragen te beantwoorden. Daarnaast is het slim om gebruik te maken van tools als een e-learningplatform of gamification zodat mensen ook op eigen gelegenheid verder kunnen leren.

MostWare

Bij MostWare geloven we dat iedere organisatie toegang moet hebben tot de mooiste IT-oplossingen. Daarom delen wij al sinds 1990 graag onze kennis en kunde. Inspireren met IT noemen we dat. Dat doen we altijd vanuit het oogpunt van onze klant.

Lees verder

 

Bezoek de website