Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zo gaat uw zorgpersoneel mee in verandering

Innovatie in de zorg: tips om zorgpersoneel mee te krijgen

Nog niet zo lang geleden, vóór het cloud-tijdperk, lag de focus van ICT-projecten bij de realisatie en implementatie van de oplossing. Hier ging vrijwel alle aandacht naartoe. Tegenwoordig begrijpen steeds meer zorgorganisaties dat een ICT-project staat of valt met zorgpersoneel meekrijgen in de verandering. Het succes van een ICT-project wordt vooral door het gebruik ervan bepaald. Hoe u dit doet, leest u in dit factsheet. Hieronder geven we alvast een aantal tips.

De oplossing is geen doel

Vernieuwing heeft draagvlak nodig. Dat geldt voor alle aspecten ervan: technisch, functioneel en menselijk. Hoe belangrijk het ook is dat een oplossing technisch functioneert, als het niet aansluit bij wat medewerkers nodig hebben, ontspoort een ICT-traject hopeloos. De oplossing is een middel voor vernieuwing, niet het doel op zich.

Zorgpersoneel en verandering: supergebruikers

Dit houdt in dat een organisatie scenario’s, wensen en eisen in kaart brengt van degenen die ermee werken. Stel zogenoemde ‘supergebruikers’ aan die collega’s kunnen helpen en zorg dat medewerkers en supergebruikers getraind zijn.

Neem medewerkers erin mee

Als duidelijk is wat er gaat gebeuren en waarom de verandering nodig is, zijn medewerkers veel ontvankelijker voor vernieuwing. Betrek (een afvaardiging van de) medewerkers al in de ontwerpfase bij het proces. Dan zal niet alleen de oplossing beter bij hun wensen aansluiten, het vergroot ook het draagvlaak.

Voorkom een nederlaag

Deze en andere tips uit de factsheet helpen zorgorganisaties ervoor te zorgen dat de oplossing een bijdrage levert aan het behalen van de doelstellingen. Een systeem dat keurig volgens afspraak wordt opgeleverd, maar vervolgens nauwelijks door de medewerkers gebruikt wordt, voelt als een nederlaag.

Wilt u een succesvolle ICT-vernieuwing doorvoeren in uw zorgorganisatie? Lees deze factsheet en u kunt direct aan de slag!