Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Ziekenhuis Rijnstate pakt procesafwijkingen aan

Kwantificering kleine procesafwijkingen in de zorg

Medewerkers van Rijnstate ziekenhuis zijn al jaren bekend met Veilig Incident Melden (VIM) en gebruiken daarvoor specifieke formulieren. Het doel is om incidenten te analyseren en maatregelen te nemen zodat herhaling van het incident in de toekomst wordt voorkomen. Het ziekenhuis slaagde er echter niet in om een specifieke groep van kleine, vaak terugkerende problemen met VIM onder controle te krijgen. Dit was aanleiding om een speciale oplossing in het VIM-meldsysteem te realiseren die procesafwijkingen kwantificeert. Deze whitepaper gaat in op deze oplossing, TEL VIM genoemd.

Kwantificering ‘kleine incidenten’ waardevol
Rijnstate ziekenhuis heeft ongeveer 5500 medewerkers en biedt zorg aan 400.000 personen in de regio Arnhem, Zevenaar, Dieren en Velp. Rijnstate is één van de grootste zorgaanbieders van Nederland en staat voor kwalitatief hoogwaardige en veilige ziekenhuiszorg. Kwaliteitsfunctionaris Gonda Nienhuis en veiligheidscoördinator Paulien Ogink vertellen waarom ze TEL VIM ontwikkelden, hoe de implementatie is verlopen en wat de resultaten zijn.

Bij TEL VIM gaat het om het tellen van ‘kleine incidenten’, dat wil zeggen procesafwijkingen waarbij patiënten geen (fysieke) schade oplopen. Waarom zouden deze geteld moeten worden? De schade als gevolg van één kleine procesafwijking is te klein om direct aanleiding te geven tot herstelmaatregelen. Opgeteld kunnen die kleine incidenten echter wel zorgen voor voldoende draagvlak voor het vinden van een oplossing. Door inzicht in deze kleine incidenten kunnen VIM-teams een onderbouwd besluit nemen. Als er geen aandacht wordt besteed aan kleine incidenten kan dit vervelende gevolgen hebben:

  • Medewerkers denken dat melden toch geen zin heeft en gaan steeds minder incidenten melden
  • VIM-teams hebben wel werk aan kleine incidenten, maar kunnen ontmoedigt raken als er geen oplossing voorhanden is
  • Gebrek aan kennis en/of mogelijkheden ten aanzien van kleine incidenten kan een bedrijfsrisico vormen omdat geen weloverwogen besluit wordt genomen

Risicomanagement met TEL VIM
Invoering van TEL VIM bij Rijnstate ziekenhuis heeft geleid tot een beter en vollediger zicht op bestaande risico’s en analyse van de incidenten heeft gezorgd voor procesverbeteringen binnen alle afdelingen. Lees verder over het aanpakken van procesafwijkingen binnen zorginstellingen.

 

Download de whitepaper
Download