Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Ziekenhuis Rijnstate pakt procesafwijkingen aan

Volledig inzicht in het aantal kleine incidenten met TEL VIM

Een specifieke groep kleine maar ook vaak terugkerende incidenten bleek via VIM moeilijk op te lossen. Om deze reden heeft Rijnstate een oplossing ontwikkeld die de naam TEL VIM heeft gekregen. De reden dat een nieuwe oplossing voor dit type incidenten ontwikkeld moest worden was, dat het niet opvolgen van kleine incidenten toch risico’s met zich meebrengt:

  • Melders raken ontmoedigd in het melden van situaties. Dit is een bedreiging van de meldcultuur.
  • VIM teams raken ontmoedigd doordat zij bekend zijn met de signalen, er wel werk aan hebben maar geen oplossing zien.
  • De hoeveelheid schade voor een specifieke groep incidenten blijft onbekend. Besluiten worden daardoor gebaseerd op een gebrek aan kennis.

Het TEL VIM formulier heeft geleid tot een toename van het aantal meldingen tot 15 per dag, naast de reguliere VIM meldingen.

Lees gratis de praktijkcase waarin de TEL VIM methode uitgebreid uiteengezet wordt. Daarnaast wordt het ontstaan van de TEL VIM methode en het nut in de praktijk van het Rijnstate behandeld.

Volledig inzicht in het aantal kleine incidenten met TEL VIM

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant