Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zet zaakgericht werken op de juiste manier in

Zaakgericht werken “Het is een middel, geen doel”

Met zaakgericht werken, is het mogelijk om meer grip te krijgen op processen en taken uit te voeren volgens een vaste ordening. Alle zaakgerelateerde informatie is beschikbaar en bereikbaar. Een zaaksysteem is een goed instrument dat daarbij kan helpen. Een zaaksysteem en zaakgericht werken zijn dus middelen, geen doelen.  Veel overheidsorganisaties hebben dit nog niet door. Volgens  de commercieel directeur van BCT (Dimitri Palmen) moet er meer geluisterd worden naar de business.

Zaakgericht werken is, mits goed ingezet, een krachtige tool voor overheden en in het bijzonder voor de lokale overheid. Wanneer de uitvoering goed is, zijn er vele voordelen. Enkele van deze voordelen zijn:

  • Het verbeteren van de dienstverlening met meer zicht op sturing en afhandeling
  • De samenwerking met ketenpartners krijgt een boost
  • Het realiseren van een eenduidig klantbeeld van inwoners en bedrijven binnen de dienstverlening.

Steeds meer met minder middelen
Bij lagere overheden ligt een flinke uitdaging. De takenpakketten worden alsmaar uitgebreid terwijl de budgetten flink onder druk staan. Zeker in deze situatie roept de IT-afdeling al snel dat automatisering en zaakgericht werken de oplossing is. Er wordt een tender uitgeschreven met honderden specificaties en hier komt een zaaksysteem uitrollen. Toch moet u niet gek opkijken als zaakgericht werken dan niet aan de hoge verwachtingen kan voldoen. ICT als oplossing is prima, maar alleen als er nauwe afstemming is met de realiteit van de werkvloer, de ambities van de bestuurders en de inrichting van werkprocessen.

Download het artikel
De verwachting van Dimitri Palmen is dat er een generatie bestuurders en ambtenaren opstaat die het systeemdenken kan doorbreken. Wilt u meer lezen over het interview met Dimitri Palmen over Zaakgericht werken? Download vrijblijvend het volledige artikel.