Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zelfsturende teams werken efficiënter en zijn goedkoper

Faciliteren van zelfsturende teams in de zorg

Het grote voordeel van het concept van zelfsturende teams in de zorg, is dat de teams volledig in staat zijn om zelf de inrichting en de organisatie van de dagelijkse werkzaamheden te bepalen. De dure managementlaag ertussen is dan niet meer nodig. Op deze manier worden niet alleen kosten bespaard, maar teams zijn ook flexibeler en veel dingen kunnen sneller worden opgelost. Dat heeft een positief effect op de medewerkerstevredenheid. 

Behoefte aan gebruiksvriendelijke ICT

Zelfsturende teams in de zorg hebben eenvoudige en toegankelijke ICT nodig om hun werk gemakkelijker te maken en inzicht te krijgen in hun prestaties. ICT ondersteunt de zelfsturende teams door de digitale informatie- en kennisuitwisseling te verbeteren. De ICT-middelen die hierbij ingezet kunnen worden, zijn bijvoorbeeld portalen, apps, tablets en smartphones en dashboards.

Wat betekent BI voor zelfsturende teams in de zorg? 

Ook neemt Business Intelligence in het geheel een steeds belangrijkere plaats in. De basis van de informatievoorziening voor de zorgverleners is immers een op Business Intelligence gebaseerde centrale database. Ieder team kan hieruit putten. Op deze manier werken, levert mooie resultaten op: tevredenere medewerkers, minder kosten en uiteindelijk betere zorg.

Zelfsturende teams in de praktijk

In deze paper wordt ook naar de praktijk gekeken. Als voorbeeld worden ambulante zorgverleners belicht. De digitalisering van de voor deze teams belangrijke processen moeten een eenvoudig, attractief, veilig, robuust en gebruiksvriendelijk product opleveren. Wincare is het ICT-platform van Winvision dat op deze gedachtegang aansluit. Lees meer over de uitdagingen waar de praktijk voor staat en de mogelijke oplossingen in de paper ‘Faciliteren van zelfsturende teams in de zorg’. Download deze paper vandaag nog geheel vrijblijvend.