Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zaakgericht werken terug naar de basis

Zaakgericht werken met 15 zaaktypen

Eigenlijk is zaakgericht werken niet veel meer dan het beheren van informatie ten behoeve van de afhandeling van zaken. Deze praktijkcase gaat in op de 15 zaaktypen van de gemeente Wageningen. Binnen deze 15 zaaktypen vallen onder andere alle processen, van publieke producten tot subsidies. De case van de gemeente Wageningen werd besproken op de jaarlijkse Vergeb-leden dag in Amersfoort. Iedereen die op deze dag bijeen is gekomen heeft hetzelfde doel: kennis opdoen over hun oplossingen, informeren naar nieuwe productontwikkelingen en waar nodig in Vergeb-verband hier en daar enige druk uitoefenen.

De gemeente Wageningen was er al snel over uit dat ze zaakgericht werken anders wilde aanpakken. Hiervoor is eerst gekeken naar een gezamenlijke visie, ambitie en implementatiestrategie, in plaats van simpel weg het implementeren van een zaaksysteemoplossing. De gemeente Wageningen stelde slechts 15 generieke zaaktypen op, waarmee alle werkprocessen uitgevoerd konden worden in de organisatie. De ervaring is dat het bij gemeenten vaak veel tijd kost om elk specifiek werkproces helemaal uit te werken en in te richten. De gemeente Wageningen heeft gekozen voor een ‘big bang’ aanpak met de meest eenvoudige processtappen.

Wilt u meer te weten komen over de ‘big bang’ aanpak van de gemeente Wageningen? Lees in deze praktijkcase meer over de meerwaarde en het Business Process Management.