Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Zaakgericht werken bij de overheid: 8 veelgemaakte fouten

Veelvoorkomende fouten die gemakkelijk te vermijden zijn

Zaakgericht werken is een belangrijk onderwerp bij overheden. Maar hoe kan zaakgericht werken ook echt een waardevolle bijdrage leveren? Denk hierbij aan het realiseren van organisatiedoelen, het verbeteren van de dienstverlening of het duurzaam borgen van informatie. De laatste tijd komen er steeds meer geruchten dat veel overheden deze doelstellingen nog niet halen en dat deze projecten zelfs als mislukking worden gezien. Hoe kan dit worden voorkomen? Dit artikel gaat in op 8 fouten die eenvoudig vermeden kunnen worden.

Hieronder staan de eerste 4 fouten om te vermijden beschreven:

Fout 1: Zaakgericht werken zien als een IT-project

Zaakgericht werken is niet alleen de implementatie van een zaaksysteem. Het heeft ook invloed op systemen, mensen en processen. Deze invloeden verdienen evenveel aandacht als de invoering van een zaaksysteem. In het volledige artikel staat meer beschreven over de aandacht voor de mens en procesverbetering.

 Fout 2: Digitaliseren en zaakgericht werken tegelijkertijd invoeren

Als je nog veel met papier werkt, is het niet handig om een digitaliseringstraject én zaakgericht werken tegelijkertijd te introduceren. Beide trajecten hebben een aanzienlijke impact op de organisatie. Verandering is lastig en twee trajecten zouden dan té veel verandering zijn.

Fout 3: Te veel uitbesteden aan externen

Consultancy- of adviespartijen kunnen wel degelijk een meerwaarde bieden, maar besteedt niet te veel uit aan externen. Waarom niet? Alle inhoudelijke kennis verdwijnt uit de organisatie, met alle gevolgen van dien. Je kan de controle op het project verliezen en er kunnen problemen ontstaan zodra de adviespartij het project afsluit. Lees hierover meer in het volledige artikel.

Fout 4: Doel en middelen door elkaar heen halen

Weet je eigenlijk wel waarom je een zaakgericht werken project start? Veel overheden storten zich op het project zonder goed te weten waarom. Hierdoor wordt te vaak een middel tot doel verheven.

Zijn deze fouten herkenbaar voor jou?

Lees in het volledige artikel alle 8 veelvoorkomende fouten bij een zaakgericht werken project. Voorkom deze fouten en maak van je zaakgericht werken project een succes! Download het artikel aan de hand van het formulier hieronder.