Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Workloads: welk platform past bij uw organisatie?

Gebruikt u wel het meest geschikte platform voor uw workloads?

Als het gaat om de huidige IT-omgeving, laat men vaak de situatie zoals die is. Heroverwegen en evalueren kost immers tijd en het is makkelijker om de huidige situatie aan te houden. Toch loopt de ontwikkeling van uw organisatie door en worden nieuwe workloads uitgerold op een platform dat hier wellicht niet voor geschikt is. Uiteindelijk kan dit de organisatie veel tijd en geld kosten.

Workloads karakteristieken

Bij iedere organisatie hebben ze te maken met workloads die hun eigen karakteristieken hebben. Deze karakteristieken kunnen bijvoorbeeld security, availability of juist processorkracht zijn. Prioriteiten hierin verschillen per organisatie. het is voor iedere organisatie belangrijk dat ze de workload goed kunnen laten draaien tegen zo min mogelijk kosten. Om deze reden wordt er vaak gekozen voor Intel-servers. Maar is dit wel de juiste keuze? Op het eerste gezicht lijkt Intel de beste keuze als het gaat om de kosten. Op de lange termijn is dit echter niet zo. Deze whitepaper zal dieper ingaan op de extra kosten die Intel met zich mee brengt.

In de whitepaper

Deze whitepaper geeft u een aantal handvatten als het gaat om een stabiel, kostenbesparend en future-ready platform te kiezen voor uw toekomstige deployments. Zo gaat de whitepaper dieper in op de Linux oplossingen LinuxONE en Linux on Power. Deze twee oplossingen worden met elkaar vergeleken op onderwerpen als:

  • Applicaties en licenties
  • Workloads: I/O-intenstief of veel compute power
  • Schaalbaarheid
  • Security, availability en innovatie

Lees de whitepaper voor meer informatie

 

Download de whitepaper
Download