Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Woningcorporaties en automatisering

Is er draagvlak voor procesmanagement binnen de organisatie?

Ontwikkelingen in de corporatiemarkt vragen corporaties kritisch naar hun organisatie te kijken. Processen vormen de basis van het functioneren van een woningcorporatie, applicaties zijn er om die te ondersteunen. Twee belangrijke vragen die hierbij gesteld moet worden zijn: welke relatie hebben de processen en applicaties tot elkaar en wat wil je hiervan vast leggen om de organisatie goed te kunnen beheersen en sturen? Enkele relaties die binnen een organisatie bestaan, kunnen zijn op het gebied van:

  • Documenten
  • Rollen
  • Verantwoordelijkheden
  • Datamodellen
  • Applicaties
  • Processen
  • Werkinstructies

Het kan nodig zijn om de bovenstaande relaties vast te leggen, maar dit hoeft niet perse. Het is goed om het te bereiken doel voor ogen te houden en niet te verdrinken in overbodige informatie.

Lees de volledige whitepaper over Automatisering, waarin het procesmanagement verder uiteengezet wordt. Er wordt dieper ingegaan op CORA en beschreven hoe u hiermee in de praktijk aan de slag gaat.