Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Woningcorporatie DUWO optimaliseert inzicht in klachtenregistratie

Soepele overstap naar een beter procesmanagement voor Stichting DUWO

Al bijna driekwart eeuw bouwt, verhuurt en beheert Stichting DUWO betaalbare, duurzame woningen voor studenten. Omdat Stichting DUWO woningen faciliteert voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten, zit hun bedrijfstypologie tussen dat van een woningcorporatie en een hotel in. Dit vraagt voor duidelijk beschreven processen en afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze klantcase vertelt DUWO zelf hoe ze met behulp van procesmanagement software grip kregen op al hun bedrijfsprocessen.

Nieuwe mogelijkheden

“Met helder en uniform beschreven processen hoeft niet iedereen steeds het wiel opnieuw uit te vinden.”

In 2019 stapte DUWO, na jaren gebruik van de BPM software van Sensus, over op de Sensus BPM online. “Met Sensus BPM online werkt alles veel sneller. En de overstap was een fluitje van een cent”, aldus Lemja Kovac, Risk & Quality manager DUWO.

Voor Lemja zijn vooral het kunnen toevoegen van meerdere documenten bij een processtap of het aanpassen van de lay-out van de uitleg van een processtap mooie verbeteringen. Daarnaast kan je nu data aan processen koppelen. Voor DUWO betekent dit dat ze bij de klachtenregistratie direct de data over de klanttevredenheid hebben.

Ervaringen en implementatie

Benieuwd naar de voordelen van digitaal, uniform en helder procesmanagement voor jouw organisatie? Lees in deze whitepaper welke verbeteringen zijn toegevoegd aan het nieuwe Sensus BPM online software en hoe Lemja Kovac de overstap heeft ervaren.

 

Download de whitepaper
Download