Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Windows XP EoL: The risk of not migrating

Niet migreren van XP naar Windows 7: de risico’s

Alle bedrijven zijn ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat Microsoft per april 2014 is gestopt met de ondersteuning van Windows XP. Welke risico’s hier aan verbonden zijn voor bedrijven die niet migreren naar Windows 7 of Windows 8.1 en wat de aanbevelingen zijn voor deze bedrijven, staat beschreven in deze whitepaper.

Windows XP EoL: wel of niet migreren?
De Windows XP End of Life (EoL) heeft plaats gevonden op 8 april 2014, om precies te zijn. Dit betekent dat er een einde is gekomen aan de ondersteuning van een product dat de afgelopen tien jaar door heel veel consumenten en bedrijven werd gebruikt, tenzij de klant investeert in een zogenaamd ‘End of Life custom support agreement’ dat heel duur is.

Bedrijven lopen dus het risico dat ze heel veel geld kwijt zijn aan de ‘custom end of life Windows XP support’ en overwegen wellicht om géén support agreement af te sluiten. In dat geval nemen de veiligheidsrisico’s enorm toe en het zal niet voldoende zijn om alleen uw antivirus programma up-to-date te houden. Welke risico’s bedrijven lopen wordt uitgebreid beschreven in dit document.

Niet van XP naar Windows 7 of Windows 8.1: keuze heroverwegen
Analysten schatten dat 55% van de desktops nog niet gemigreerd is. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Organisaties die willen migreren, maar niet snel genoeg in actie zijn gekomen
  2. Organisaties die om een bepaalde reden niet willen of kunnen migreren
  3. Organisaties die zich afvragen waarom er zo’n drukte wordt gemaakt, of het een hype is

In dit document wordt er voor gepleit om de risico’s voor de veiligheid heel serieus te nemen en specifiek voor uw organisatie te kijken wat het risicoprofiel is wanneer de migratie naar Windows 7 of Windows 8.1 vertraging oploopt. Voor bedrijven die snel en probleemloos willen overstappen op Windows 7 of Windows 8.1 is er een speciale oplossing die een kosteneffectieve migratie ondersteunt. Lees verder over de risico’s van niet-migreren en bepaal opnieuw uw standpunt.