Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Windows XP EoL – The risk of not migrating

Van XP naar W7 of W8.1 – de risico’s als u niet migreert

Begin april 2014 stopte Microsoft de ondersteuning van Windows XP. Een belangrijke datum voor bedrijven die nog niet zijn overgegaan op Windows 7 of Windows 8.1. Organisaties die niet tijdig overstappen lopen namelijk aanzienlijke risico’s als het gaat om kosten en beveiliging. In deze whitepaper staat beschreven om welke risico’s het gaat en waarom het zo belangrijk is voor bedrijven om een weloverwogen keuze te maken over het al dan niet migreren.

Wel of niet migreren naar Windows 7 of Windows 8.1?
Windows XP End of Life (EoL) betekent dat klanten geen ondersteuning meer krijgen, tenzij hiervoor een zogenaamd ‘End of Life custom support agreement’ wordt afgesloten. Op basis van ervaringen met eerdere End of Life support agreements (denk aan Windows 2000) gaat dit bedrijven heel veel geld kosten.

Er zijn organisaties die denken dat ze zo’n support agreement niet nodig hebben en dat het voldoende is om hun antivirusprogramma’s up-to-date te houden. In dit document wordt aangetoond dat deze bedrijven enorme risico’s lopen ten aanzien van de beveiliging van hun netwerk en data. 

Niet-migreren? Heroverweeg uw keuze!
Analysten schatten dat ongeveer 45% van alle desktops inmiddels gemigreerd is. Een aanzienlijk deel is nog niet gemigreerd en daar zijn drie redenen voor:

  • Bedrijven moeten nog starten met de migratie of zitten er middenin
  • Bedrijven willen of kunnen niet migreren om een bepaalde reden
  • Bedrijven nemen de waarschuwingen niet serieus, ze denken dat het een hype is

Uit het voorgaande blijkt al dat het verstandig is om de risico’s heel serieus te nemen, zowel uit het oogpunt van kosten als veiligheid. Dreigt de migratie naar Windows 7 of Windows 8.1 in uw organisatie vertraging op te lopen, om welke reden dan ook, raadpleeg dan deze whitepaper met aanbevelingen voor een probleemloze overstap. Voordelen van een tijdige migratie liggen niet alleen op het gebied van het voorkomen van enorme supportkosten, met het gebruik van Windows 8.1 kunnen ook de operationele kosten verlaagd worden.

 

 

Download de whitepaper
Download