Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wie kan wanneer besparen?

Kostenbesparing op de facilitaire inkoop

Staat u open voor een kostenbesparing op facilitaire inkoop maar weet u niet of daar in uw bedrijf voldoende potentieel voor is? Beoordeel dan aan de hand van dit artikel of een besparingsproject opportuun is.

Wie?
Een facilitair kostenbesparingsproject komt tot de beste resultaten bij bedrijven tussen de 100 en 2500 man. In het project betrekt u verschillende functies en wellicht een extern adviesbureau.

Wanneer?
Het ontstaan van een te hoog facilitair kostenniveau kan verschillende oorzaken hebben. Uit de praktijk blijkt dat onderstaande situaties vaak voorkomen bij middelgrote bedrijven en een voedingsbodem voor het kweken van besparingspotentieel vormen:

Versnipperde inkoop: Facilitaire inkoop vindt vaak versnipperd plaats, hierdoor verliest het bedrijf aan inkoopkracht. Daarnaast wordt in dat geval niet gebouwd aan een stabiel leveranciersbestand. Versnipperde inkoop ontstaat door verschillende oorzaken.

De meest voorkomende zijn:

  • Inkoop door verschillende functies en/of afdelingen
  • Inkoop door verschillende locaties en/of business units
  • Kennis en ervaring
  • Beperkte inkoopkracht
  • Primaire inkoop

Voordelen van extern advies
Indien u in een beperkte doorlooptijd een significante besparing wilt realiseren kunt u een onafhankelijk extern adviesbureau betrekken. Het inzetten van een externe adviseur biedt een aantal belangrijke voordelen:

  • Inkooppositie: De externe adviseur staat door kennis, ervaring en onafhankelijkheid sterk in de onderhandelingspositie.
  • Doorlooptijd: Inzet van een specialist zal de doorlooptijd verkorten.
  • Organisatie-advies: Naast inkoopadviezen krijgt u advies over de inrichting van de facilitaire inkooporganisatie en de verankering van verbeteringen.
  • No cure, no pay”: Sommige advieskantoren bieden besparingprojecten aan op basis van een “no cure, no pay” benadering waardoor het wederzijdse belang is geoptimaliseerd. Door resultaatgerichte projectvoorwaarden en beloningsafspraken te maken waak u ervoor dat een adviestraject eindigt in een prachtig rapport dat uiteindelijk in een kastlade verdwijnt.

Hoe verder?
U wordt uitgenodigd vrijblijvend met een kostenadviseur een CostScan te doen. Zo kunt u in een gesprek van ongeveer 1,5 uur kennismaken met de werkwijze van CostFocus en bepalen of in uw bedrijf een besparing mogelijk is.